Výsledky vyhľadávania

 1. DANIEL, Peter. Finančné centrá zdieľaných služieb – reálne odvetvie ekonomiky SR. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2017. ISSN 1335-5813, 2017, roč. 17, č. 2, s. 7-15.
  článok

  článok


 2. KIRCHMAYER, Jozef. Služby IS/IT poskytované formou cloud computingu pre malé a stredné podniky : dizertačná práca. Školiteľ: Mojmír Kokles. Bratislava, 2017. 145 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 3. JURÍK, Pavol. Prínosy a riziká cloud computingu. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 1339-987X, 2017, roč. 15, č. 2, s. 45-52 online.
  článok

  článok


 4. ONDREJKOVÁ, Anna. Cloud computing and the specifics of concluding cloud contracts. In M-Sphere conference for multidisciplinarity in science and business. International conference. 2016 M-Sphere Book of papers : selected papers presented at 5th International M-Sphere conference for multidisciplinarity in science and business : Dubrovnik, Croatia, 27th-29th October 2016 [elektronický zdroj]. - [Zagreb] : Accent, 2016. ISBN 978-953-7930-11-0, pp. 202-211 online.
  článok

  článok


 5. ROMANOVÁ, Anita. Strategický význam IS/IT a riadenie služieb IS/IT. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1336-3301, 2015, roč. 12, č. 3, s. 66-81.
  článok

  článok


 6. MATEÁŠOVÁ, Martina - VAŠEKOVÁ, Miroslava. Mini one sho (MOSS). In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2015. ISSN 1335-2024, 2015, roč. 23, mimoriadne číslo, s. 37-39.
  článok

  článok


 7. LIPIANSKA, Júlia - ČERVENKA, Peter. Vývojové etapy služieb informačných systémov. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1337-7493, 2015, roč. 8, č. 31, s. 432-444. VEGA 1/0178/14.
  článok

  článok


 8. DEÁKOVÁ, Stanislava. Analýza vývoja odvetvia informácie a komunikácia. In Ekonomika, financie a manažment podniku IX. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4145-9, [S. 1-7] CD-ROM. VEGA 1/0844/15.
  článok

  článok


 9. KIRCHMAYER, Jozef. Vybrané aspekty služieb IS/IT poskytovaných formou cloud computingu. In Informačný manažment v kontexte znalostnej spoločnosti : recenzovaný zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4172-5, s. [1-12] CD-ROM.
  článok

  článok


 10. STIERANKA, Jozef et al. Kriminálna polícia II : spravodajské služby. In Policajná teória a prax : časopis Akadémie PZ v Bratislave. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2015. ISSN 1335-1370, 2015, roč. 23, č. 1, s. [143-150].
  článok

  článok