Výsledky vyhľadávania

 1. VETRECIN, Michal. Porovnanie nekomerčných patentových databáz. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. ISSN 1339-5564, 2020, roč. 24, č. 3, s. 6-16.
  článok

  článok

 2. ALI ALLAKHVERDIEVA, Leyli. The Information Services Sector: Defining the Extent of Public Regulation Ensuring its Development. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2020. ISSN 1728-6239, 2020, vol. 181, no. 1-2, s. 57-67.
  článok

  článok

 3. HAMRANOVÁ, Anna - TÖRÖKOVÁ, Anikó. Riadenie služieb podnikovej informatiky. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2020. ISSN 2454-1028, 2020, roč. 17, č. 3, s. 97-108 online. VEGA 1/0388/20.
  článok

  článok

 4. ROMANOVÁ, Anita. Skúmanie vybraných oblastí manažmentu IT / riadenia služieb IT v podnikoch na Slovensku. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2020. ISSN 2454-1028, 2020, roč. 17, č. 3, s. 30-39 online. VEGA 1/0388/20.
  článok

  článok

 5. KOKLES, Mojmír - ROMANOVÁ, Terézia. Procesy riadenia služieb IT, bariéry a kritické faktory ich zosúladenia s podnikateľskými aktivitami. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 311-320 online. VEGA 1/0388/20.
  článok

  článok

 6. Presuňte firemné dáta na cloud. Úsporne, bezpečne, spoľahlivo. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 1-2, s. 12-14.
  článok

  článok

 7. PÓLYA, Attila. Pre koho je určený denný mobilný internet na slovenskom trhu? In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2018 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4568-6, s. 54-59 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. PÓLYA, Attila. Mobilná internetová revolúcia na Slovensku – koniec nekonečného mobilného internetu. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2018 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4568-6, s. 48-53 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. ROMANOVÁ, Anita - BOLEK, Vladimír - KORČEK, František. Vybrané aspekty IT governance v podnikoch v Slovenskej republike. - Registrovaný vo: Web of Science. In Competition. International Scientific Conference. Competition : Proceedings of 10th Annual International Scientific Conference, 17th–18th May, 2018, (Jihlava, Czech Republic). - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2018. ISBN 978-80-88064-37-4, pp. 345-356 online. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok

 10. HLAVATÝ, Ivan. Manažérske prístupy zabezpečovania kvality informačných a komunikačných technológií. In Stav a perspektívy systémov manažérstva ako konkurenčná výhoda : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4445-0, s. 83-91 CD-ROM. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok