Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 297  
Vaša otázka: Heslá = "služby informačné"
 1. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Digitization and Automation in the Time of COVID-19 Pandemic and Their Impact on Sales of IT Sector Companies. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Lednice, 6.-8. září 2022. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2022. ISBN 978-80-245-2463-4, s. 19-24. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 2. ŠVECOVÁ, Lenka - VEBER, Jaromír. Produkční a provozní management. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2021. 343 s. ISBN 978-80-271-1385-9. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 3. VETRECIN, Michal. Porovnanie nekomerčných patentových databáz. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. ISSN 1339-5564, 2020, roč. 24, č. 3, s. 6-16.
  článok

  článok

 4. ALI ALLAKHVERDIEVA, Leyli. The Information Services Sector: Defining the Extent of Public Regulation Ensuring its Development. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2020. ISSN 1728-6239, 2020, vol. 181, no. 1-2, s. 57-67.
  článok

  článok

 5. ROMANOVÁ, Anita. Skúmanie vybraných oblastí manažmentu IT / riadenia služieb IT v podnikoch na Slovensku. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2020. ISSN 2454-1028, 2020, roč. 17, č. 3, s. 30-39 online. VEGA 1/0388/20.
  článok

  článok

 6. HAMRANOVÁ, Anna - TÖRÖKOVÁ, Anikó. Riadenie služieb podnikovej informatiky. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2020. ISSN 2454-1028, 2020, roč. 17, č. 3, s. 97-108 online. VEGA 1/0388/20.
  článok

  článok

 7. KOKLES, Mojmír - ROMANOVÁ, Terézia. Procesy riadenia služieb IT, bariéry a kritické faktory ich zosúladenia s podnikateľskými aktivitami. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 311-320 online. VEGA 1/0388/20.
  článok

  článok

 8. JAŠUREK, Igor. Information and Consultancy Centres in Slovakia – Promoting Partnership in Cohesion Policy. In LIMEN 2020: Leadership, Innovation, Management and Economics: Integrated Politics of Research. International Scientific-Business Conference. LIMEN 2020: Leadership, Innovation, Management and Economics: Integrated Politics of Research : Conference Proceedings. - Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2020. ISBN 978-86-80194-39-4. ISSN 2683-6149, pp. 141-149 online. VEGA 1/0605/19.
  článok

  článok

 9. Presuňte firemné dáta na cloud. Úsporne, bezpečne, spoľahlivo. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 1-2, s. 12-14.
  článok

  článok

 10. ROMANOVÁ, Anita - BOLEK, Vladimír - KORČEK, František. Vybrané aspekty IT governance v podnikoch v Slovenskej republike. - Registrovaný: Web of Science. In Competition. International Scientific Conference. Competition : Proceedings of 10th Annual International Scientific Conference, 17th–18th May, 2018, (Jihlava, Czech Republic). - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2018. ISBN 978-80-88064-37-4, pp. 345-356 online. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok