Výsledky vyhľadávania

 1. HENNING, Martin. Regional Labour Flows between Manufacturing and Business Services: Reciprocal Integration and Uneven Geography. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2020. ISSN 1461-7145, 2020, vol. 27, no. 3, pp. 290–302.
  článok

  článok

 2. Journal of Tourism, Hospitality and Commerce : vědecko-odborný recenzovaný časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX. Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Brno. 2x ročne. ISSN 1804-3836. Dostupné na : http://www.hotskolabrno.cz/?stranka=187&nix=casopis-journal-of-tourism-hospitality-and-commerce#obsah
  časopis

  časopis

 3. PRVÁKOVÁ, Miroslava. Otvorená inovácia v prostredí poznatkovo intenzívnej produkcie služieb : dizertačná práca. Školiteľ: Viera Kubičková. Bratislava, 2020. 137 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. PRVÁKOVÁ, Miroslava. Poznatkovo intenzívne obchodno-podnikateľské služby z pohľadu pracovného prostredia vo vybranej spoločnosti. In MERKÚR 2019. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2019 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4657-7, s. 213-222 online.
  článok

  článok

 5. ŠEBOVÁ, Ľubica - ŠEBO, Ján. Dlhodobý vývoj finančných ukazovateľov aktivity odvetvia ubytovacích a stravovacích služieb na Slovensku. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2019. ISSN 1335-7069, 2019, roč. 20, č. 1, s. 5-14.
  článok

  článok

 6. KITA, Jaroslav et al. Retail Environment in the Context of Defining Consumption Patterns on the Example of Slovakia. In Studia Ekonomiczne : Zeszyty naukowe Uniwersytetu ekonomicznego w Katowicach. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. ISSN 2083-8611, 2019, nr. 384, s. 38-50 online. APVV-16-0232.
  článok

  článok

 7. VAŠEKOVÁ, Miroslava - MATEÁŠOVÁ, Martina. Znížená sadzba DPH po 1. januári 2019 - ubytovacie služby. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. Mimoriadne vydanie, s. 24-27 online.
  článok

  článok

 8. Africa`s Development Dynamics 2019 : Achieving Productive Transformation. Paris : OECD ; Addis Abeba : AUC, 2019. 254 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/africa-s-development-dynamics-2019_c1cd7de0-en> ISBN 978-92-64-44363-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. KUBIČKOVÁ, Viera - ČUKANOVÁ, Miroslava - KOVAČEVIČ, Dubravka. Demand for Business Services in the Visegrad Group Countries and It´s factors of Development. Focus on Slovakia. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 19th International Joint Conference, May 24, 2019, (Prague, Czech Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4620-1. ISSN 2453-6113, pp. 173-186 online. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 10. LITOMERICKÝ, Juraj. Význam výberu vhodnej hudby do prevádzok maloobchodu a služieb. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2018. ISSN 2453-9988, 2018, roč. 10, č. 2, s. 24-29 online.
  článok

  článok