Výsledky vyhľadávania

 1. ČERNĚNKO, Tomáš - RAFAJ, Oliver. The Impact of Administrative Fragmentation on Providing Public Services in Functioning Urban Regions - A Case Study of Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In Public Administration 2020. International Scientific Conference. Proceedings of the 13th International Scientific Conference „Public Administration 2020“ : Three Decades of Challenges, Reforms, and Uncertain Results. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2020. ISBN 978-80-7560-338-8, pp. 19-29. APVV-14-0512, VEGA 1/0705/18.
  článok

  článok

 2. ČERNĚNKO, Tomáš - RAFAJ, Oliver. Quality of Government in Slovakia – Spatial Aspects. In 10th Winter Seminar of Regional Science. Proceedings. 10th Central European Winter Seminar of Regional Science : Proceedings. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4740-6, pp. [1-8] CD-ROM. VEGA 1//0705/18.
  článok

  článok

 3. KAŠIAR, Ján. Práca vo verejnom záujme. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1337-060X, 2020, roč. 15, č. 4-5, s. 101-103.
  článok

  článok

 4. MERIČKOVÁ MIKUŠOVÁ, Beáta et al. Performance Measurement in Education Public Services Based on the Value for Money Concept. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2020. ISSN 1211-555X, 2020, vol. 28, no. 3, s. 1-11.
  článok

  článok

 5. HALÁSKOVÁ, Martina - HALÁSKOVÁ, Renáta - BEDNÁŘ, Pavel. Public Services and their Financial Allocation in the European Context. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2020. ISSN 1211-555X, 2020, vol. 28, no. 2, s. [1-9].
  článok

  článok

 6. MARASOVÁ, Jana - HOREHÁJOVÁ, Mária. Europeizácia verejných služieb a jej efekty. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2020. ISSN 1335-7182, 2020, roč. 21, č. 2, s. 6-21.
  článok

  článok

 7. ŠTRANGFELDOVÁ, Jana - ŠTEFANIŠINOVÁ, Nikola. Hodnotenie výkonnosti verejných služieb. Recenzenti: Gabriela Korimová, Viera Papcunová. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2020. 163 s. VEGA 1/0334/19. ISBN 978-80-557-1774-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Hybridization in Network Management. 1st Edition. New York : Nova Science Publishers, 2019. CD-ROM 166 s. Business Issues, Competition and Entrepreneurship. ISBN 978-1-53614-407-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Latvia. Paris : OECD, 2019. 210 s. OECD Food and Agricultural Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/innovation-agricultural-productivity-and-sustainability-in-latvia_9789264312524-en> ISBN 978-92-64-31251-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Current Trends in Public Sector Research 2019. International Conference. Current Trends in Public Sector Research 2019 : Proceedings of the 23rd International Conference, 24-25 January 2019, (Brno, Czech Republic). Reviewer: Emília Beblavá. 1st Edition. Brno : Masaryk University, 2019. online 260 s. ISBN 978-80-210-9256-3. ISSN 2336-1239.
  elektronická kniha

  elektronická kniha