Výsledky vyhľadávania

 1. FAYBÍKOVÁ, Ivana. Solvency Capital Requirement for Market Risk of Commercial Insurance Company. In Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra matematiky a aktuárstva. Aktuárska veda v teórii a v praxi 2020 : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác: Reviewed Collection of Resarch Papers. - Brno : H.R.G. spol. s r.o., 2020. ISBN 978-80-88320-36-4, s. 17-24. VEGA 1/0120/18.
  článok

  článok

 2. KRÁTKA, Zuzana. Kapitálové krytie investičného rizika poisťovne podľa regulácie Solventnosť II. In Softvérová podpora v ekonomicko-matematických a aktuárskych modeloch : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4626-3, s. 23-28 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. MARCINECH, Patrik. Projekt Solventnosť II a jeho dopad na slovenský poistný trh : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Majtánová. Bratislava, 2019. 137 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. KRÁTKA, Zuzana. Investment Activity of Insurance Companies in Slovakia. In Investment Modelling in the Environment of Catastrophic Insurance Risk 2019 : Reviewed Monographic Collection of Research Papers in the Field of Catastrophic = Recenzovaný monografický vedecký zborník vedeckých prác z oblasti katastrofického poistného rizika. - Ostrava : VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economics. Department of Finance, 2019. ISBN 978-80-248-4355-1, s. 26-31 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. DESANTI DANIELOWITZOVÁ, Nina. Přezkum 2018 Solventnosti II. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2019. ISSN 2464-7381, 2019, č. 2, s. 22-23.
  článok

  článok

 6. MELUCHOVÁ, Jitka - MATEÁŠOVÁ, Martina. Aktuálne problémy v oblasti riadenia rizík v poisťovni. In Účetnictví veřejného sektoru - aktuální výzvy. pedagogická konference. Pedagogická konference : Účetnictví veřejného sektoru - aktuální výzvy. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2019. ISBN 978-80-245-2335-4, s. 59-66. VEGA 1/0120/18.
  článok

  článok

 7. BLAHOVÁ, Naďa. Rizika bank a jejich regulace. 1. vydání. Osnice : Ekopress, 2018. 283 s. ISBN 978-80-87865-47-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 8. PINDA, Ľudovít - MIŠOTA, Branislav - SMAŽÁKOVÁ, Lenka. Securitization and Basic Risk in Agricultural Crop Insurance. In Managing and Modelling of Financial Risks. International Scientific Conference. Managing and Modelling of Financial Risks : Proceedings of 9th International Scientific Conference, 5th – 6th September 2018, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4225-7. ISSN 2464-6970, pp. 397-405 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. PÁLEŠ, Michal - KADEROVÁ, Andrea. Stress Tests in Actuarial Practice. In Managing and Modelling of Financial Risks. International Scientific Conference. Managing and Modelling of Financial Risks : Proceedings of 9th International Scientific Conference, 5th – 6th September 2018, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4225-7. ISSN 2464-6970, pp. 388-396 CD-ROM. VEGA 1/0120/18, VEGA 1/0221/17.
  článok

  článok

 10. SAKÁLOVÁ, Katarína - KAMENÁROVÁ, Mária. Assessment of the Solvency and Financial Condition Report of the Insurance Companies in Slovakia for 2017. In Managing and Modelling of Financial Risks. International Scientific Conference. Managing and Modelling of Financial Risks : Proceedings of 9th International Scientific Conference, 5th – 6th September 2018, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4225-7. ISSN 2464-6970, pp. 476-483 CD-ROM. VEGA 1/0618/17.
  článok

  článok