Výsledky vyhľadávania

 1. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Nákup majetku na splátky v jednoduchom účtovníctve. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-0897, 2018, roč. 23, č. 1, s. 143-150.
  článok

  článok


 2. FÖLDEŠ, Richard - DŽAČÁR, Ľubomír. K výkladu vyžadujúcemu rozpis splátky spotrebiteľského úveru. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2018. ISSN 0032-6984, 2018, roč. 101, č. 3, s. 284-314.
  článok

  článok


 3. ROMANOVÁ, Anita et al. Ekonomické aplikácie v MS Office. Recenzenti: Matej Černý, František Korček. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 243 s. [19,11 AH]. ISBN 978-80-225-4574-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 4. KOPČÁKOVÁ, Janka - MANOVÁ, Eva. Lízing a úver ako finančné zdroje podniku. In Financie, účtovníctvo, dane 2018 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy. Vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2018 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác z vedeckého seminára, Košice, 2018. - Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2018. ISBN 978-80-225-4585-3, s. 42-46 CD-ROM.
  článok

  článok


 5. LUKAČKOVÁ, Andrea - SMORADA, Marián. Manažérske rozhodovanie v období úverovej nespôsobilosti podniku. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 705-714 online. VEGA 1/0066/17.
  článok

  článok


 6. JÁNOŠOVÁ, Veronika. Riešenie úverového rizika podniku. In Podnikové financie vo vede a praxi - 2016 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4308-8, s. 90-93. VEGA 1/006/15.
  článok

  článok


 7. SAKÁLOVÁ, Katarína - ONDREJKOVÁ KRČOVÁ, Ingrid. Measures of profitability in life insurance product management. - Registrovaný: Web of Science. In Strategic Management : international Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2016. ISSN 2334-6191, 2016, vol. 21, no. 1, pp. 8-15.
  článok

  článok


 8. SMAŽÁKOVÁ, Lenka - PINDA, Ľudovít. RPMN v teórii a praxi. In Časopis znalostní společnosti : mezinárodní vědecký časopis = international scientific journal. - Brno : Knowler - Evropský institut pro výzkum, inovace a vzdělávání, 2016. ISSN 2336-2561, 2016, č. 2, s. 12-20 online.
  článok

  článok


 9. VETERNÍKOVÁ, Mária. Osobný bankrot v slovenskej právnej úprave. In Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie. mezinárodní vědecká konference. Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie : sborník příspěvků k VIII. ročníku mezinárodní vědecké konference, Praha 4.11.2016. - Praha : Nakladatelství TROAS, 2016. ISBN 978-80-88055-01-3, s. 133-146.
  článok

  článok


 10. RAJL, Jiří. Očekávané vlivy přpravované regulace na trh s mikropůjčkami. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2015. ISSN 1212-4273, 2015, roč. 22, č. 11, s. 18-19.
  článok

  článok