Výsledky vyhľadávania

 1. GONDA, Vladimír. [Vytváranie a zhodnocovanie potenciálu znalostnej spoločnosti]. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 8, s. 852-854. Recenzia na: Vytváranie a zhodnocovanie potenciálu znalostnej spoločnosti / Brzica, D. ; Krajčírová, M. Vokoun, J. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2017. - ISBN 978-80-7144-283-7.
  článok

  článok


 2. SADVAKASSOVA, Aigul - KULTAN, Jaroslav - SCHMIDT, Peter. Cloud technologies in education. In Management and economics in manufactoring. Global scientific conference. Management and economics in manufactoring : proceedings of scientific papers : Zvolen, Slovakia, 5th-6th October 2017 [elektronický zdroj]. - Zvolen : Technical university in Zvolen, 2017. ISBN 978-80-228-2993-9, pp. 166-173 CD-ROM.
  článok

  článok


 3. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník [abstraktov] : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava. Zostavovatelia zborníka/editors: Erik Šoltés ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. 40 s. [1,2 AH]. ISBN 978-80-972866-0-6.

 4. ANTALOVÁ, Mária. Sociálna kvalita a sociálny kapitál. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2017. ISSN 2453-6148, 2017, roč. 3, č. 1, s. 5-15 online. VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok


 5. Paradigmy zmien v 21. storočí : externé a interné determinanty polarizácie spoločnosti : zborník statí. Recenzenti: Kajetána Hontyová, Beáta Stehlíková. 1. vydanie. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2017. 287 s. VEGA 2/0026/15. ISBN 978-80-7144-281-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 6. Časopis znalostní společnosti : mezinárodní vědecký časopis = International Scientific Journal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Brno : Knowler - Evropský institut pro výzkum, inovace a vzdělávání. 2x ročne. Dostupné na : <http://jks.euin.org/aktualni-cislo> ISSN 2336-2561.
  elektronický časopis

  elektronický časopis


 7. DisCo 2017: Open Education as a Way to a Knowledge Society. International Conference. DisCo 2017: Open Education as a Way to a Knowledge Society : 12th Conference Reader : [International Conference, 26th June - 27nd June in Prague, Czech Republic] [elektronický zdroj]. Reviewers: Dele Braimoh ... [et al.]. 1st edition. Prague : Centre for Higher Education Studies, 2017. online [501 s.]. ISBN 978-80-86302-82-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. OECD Reviews of Innovation Policy: Finland 2017. Paris : OECD, 2017. 201 s. OECD Reviews of Innovation Policy. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-reviews-of-innovation-policy-finland-2017_9789264276369-en> ISBN 978-92-64-27634-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017 : The Digital Transformation. Paris : OECD, 2017. 220 s. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-scoreboard-2017_9789264268821-en> ISBN 978-92-64-26880-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava [elektronický zdroj]. Zostavovatelia zborníka/editors: Erik Šoltés ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. CD-ROM [361 s., 21,05 AH]. ISBN 978-80-972866-2-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha