Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 2875  
Vaša otázka: Heslá = "spoločnosť"
 1. LIESKOVSKÝ, Peter. Generácia Y a hodnotová paradigma "starého sveta": máme sa na čo tešiť! In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2014. ISSN 1335-1729, 4/2014, roč. 19, zoš. 75, s. 28.
  článok

  článok

 2. TURSKA-KAWA, Agnieszka - CSÁNYI, Peter - KUCHARČÍK, Rudolf. From the “Rally ‘Round the Flag” Effect to a Social Crisis of Confidence. Poland and Slovakia in the First Year of the COVID-19 Pandemic. - Registrovaný: Web of Science. In Journal of Comparative Politics. - Ljubljana : CAAPPI – Centre for the Analysis of Administrative-Political Processes and Institutions. ISSN 1338-1385, 2022, vol. 15, no. 1, pp. 20-38 online.
  článok

  článok

 3. PERIC, J. Môže sa čínsky pokles v roku 2022 zvrátiť? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1339-2433, 2022, roč. 14, č. 1, s. 12-13.
  článok

  článok

 4. DOUŠA, Milan - ČEPELOVÁ, Anna. Udržitelný rozvoj venkova a lidské zdroje ve vybrané místní societě v České republice. In Scientia et Societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Praha : Newton College, 2022. ISSN 1801-7118, 2022, roč. 18, č. 1, s. 3-26.
  článok

  článok

 5. Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. 2x ročne. ISSN 1335-7182. Dostupné na : http://www.vsas.fvs.upjs.sk
  Verejná správa a spoločnosť

  časopis

 6. Mládež a spoločnosť : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže. Bratislava : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 4x ročne. ISSN 1335-1109
  časopis

  časopis

 7. SAULĪTE, Linda - ŠČEULOVS, Deniss - POLLÁK, František. The Media Brand Theoretical Framework. In Encyclopedia : Scholarly Community. - Basel : MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute), 2022, pp. [1-13] online.
  článok

  článok

 8. DUDOVÁ, Iveta. Ekonómia vzdelávania. Recenzenti: Vojtech Stanek, Erika Neubauerová. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer, 2022. 183 s. ISBN 978-80-7676-384-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. KLIMOVSKÝ, Daniel - BAKOŠ, Eduard - BARDOVIČ, Jakub. Participatívne rozpočtovanie : kontexty, modely a praktické skúsenosti. 2. doplnené a rozšírené vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. 210 s. ISBN 978-80-571-0491-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. IDIMT-2022: Digitalization of Society, Business and Management in a Pandemic. Interdisciplinary Information Management Talks. IDIMT-2022: Digitalization of Society, Business and Management in a Pandemic : 30th Interdisciplinary Information Management Talks, Sept. 7–9, 2022 Prague, Czech Republic. 1st Edition. Linz : TRAUNER Verlag, 2022. 479 s. ISBN 978-3-99113-758-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha