Výsledky vyhľadávania

 1. NOVOTNÁ, Ľudmila. Overovanie účtovnej závierky audítorom. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1335-7034, 2020, roč. 25, č. 10, s. 39-43.
  článok

  článok

 2. KOLEMBUS, Anton - KOLEMBUSOVÁ, Ivana. Zrušenie a likvidácia obchodnej spoločnosti z právneho, účtovného a daňového hľadiska. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-0897, 2019, roč. 24, č. 2-3, s. 179-218.
  článok

  článok

 3. VAČOKOVÁ, Lenka. Obchodné spoločnosti so základným imaním 1 euro vo vybraných krajinách EÚ. In Právo v podnikání vybraných členských států Evropské Unie. mezinárodní vědecká konference. Právo v podnikání vybraných členských států Evropské Unie : sborník příspěvků k X. ročníku mezinárodní vědecké konference. - Praha : TROAS, 2018. ISBN 978-80-88055-04-4, s. 241-247.
  článok

  článok

 4. MAJERNÍKOVÁ, Lucia - HURNÝ, František. Odvetvová štruktúra obchodných spoločností na Slovensku. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. ISBN 978-617-589-144-5, s. 250-254 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. ONDRUŠOVÁ, Lucia. Company in Crisis. In Financial Management of Firms and Financial Institutions. International Scientific Conference. Financial Management of Firms and Financial Institutions : Proceedings : 11th International Scientific Conference : 6th - 7th September 2017, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical university of Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4139-7. ISSN 2336-162X, p. 661-667.
  článok

  článok

 6. KOVÁČIKOVÁ, Eva - CHROMIAK, Peter. Podnikanie v komanditnej spoločnosti. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1335-1583, 2016, roč. 21, č. 12, s. 131-146.
  článok

  článok

 7. ČURILLA, Dušan. Právne nástroje kontroly v komanditnej spoločnosti. In Finančný manažment. - Bratislava : Iura Edition, 2013. ISSN 1338-7065, 2013, roč. 6, č. 4, s. 42-46.
  článok

  článok

 8. ONDRUŠOVÁ, Lucia. Kúpa podniku vs. vklad podniku. In Teória a prax v účtovníctve a v audítorstve : zborník príspevkov z vedeckej konferencie k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva konanej v septembri 2012 : Bratislava 19. 9. 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3741-4, s. 84-88.
  článok

  článok

 9. ŽITŇANSKÁ, Lucia - OVEČKOVÁ, Oľga. Obchodné právo : obchodné spoločnosti. 1. zväzok. 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Iuris Libri, 2013. 636 s. ISBN 978-80-89635-05-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. VAČOKOVÁ, Lenka. Zodpovednosť štatutárov osobných obchodných spoločností. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2012. ISSN 1337-7493, 2012, roč. 5, č. 19, s. 473-481. GM 2316078.
  článok

  článok