Výsledky vyhľadávania

 1. KOLEMBUS, Anton - KOLEMBUSOVÁ, Ivana. Zrušenie a likvidácia obchodnej spoločnosti z právneho, účtovného a daňového hľadiska. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-0897, 2019, roč. 24, č. 2-3, s. 179-218.
  článok

  článok

 2. MAJERNÍKOVÁ, Lucia - HURNÝ, František. Odvetvová štruktúra obchodných spoločností na Slovensku. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. ISBN 978-617-589-144-5, s. 250-254 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. ONDRUŠOVÁ, Lucia. Company in Crisis. In Financial Management of Firms and Financial Institutions. International Scientific Conference. Financial Management of Firms and Financial Institutions : Proceedings : 11th International Scientific Conference : 6th - 7th September 2017, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical university of Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4139-7. ISSN 2336-162X, p. 661-667.
  článok

  článok

 4. KOVÁČIKOVÁ, Eva - CHROMIAK, Peter. Podnikanie v komanditnej spoločnosti. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1335-1583, 2016, roč. 21, č. 12, s. 131-146.
  článok

  článok

 5. ČURILLA, Dušan. Právne nástroje kontroly v komanditnej spoločnosti. In Finančný manažment. - Bratislava : Iura Edition, 2013. ISSN 1338-7065, 2013, roč. 6, č. 4, s. 42-46.
  článok

  článok

 6. ONDRUŠOVÁ, Lucia. Kúpa podniku vs. vklad podniku. In Teória a prax v účtovníctve a v audítorstve : zborník príspevkov z vedeckej konferencie k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva konanej v septembri 2012 : Bratislava 19. 9. 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3741-4, s. 84-88.
  článok

  článok

 7. ŽITŇANSKÁ, Lucia - OVEČKOVÁ, Oľga. Obchodné právo : obchodné spoločnosti. 1. zväzok. 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Iuris Libri, 2013. 636 s. ISBN 978-80-89635-05-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. VAČOKOVÁ, Lenka. Zodpovednosť štatutárov osobných obchodných spoločností. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2012. ISSN 1337-7493, 2012, roč. 5, č. 19, s. 473-481. GM 2316078.
  článok

  článok

 9. SOLÍK, Ján - TRVALCOVÁ, Lucia. Porovnanie právnych foriem podnikania z daňového hľadiska. In On-line magazín o podnikaní Podnikajte.sk. - Trenčín : Občianske združenie GIMMA, cop. 2005-2011. ISSN 1338-2187, 14.8.2011, s. [1-5]. Dostupné na : <http://www.podnikajte.sk/start-podnikania/category/pravne-formy/article/porovnanie-pravne-formy-podnikania-danove-hladisko.xhtml>
  článok

  článok

 10. VAČOKOVÁ, Lenka. Komanditná spoločnosť z pohľadu spravodlivosti. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011 : zborník z medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, 31.3.-2.4.2011, Častá-Papiernička. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2011. ISBN 978-80-7160-318-4, s. 169-174.
  článok

  článok