Výsledky vyhľadávania

 1. KLENKA, Michal. Aviation safety: legal obligations of states and practice. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Transportation Security. - New York : Springer Verlag, 2017. ISSN 1938-7741, 2017, no. 32, pp. 1-17 online.
  článok

  článok


 2. KLENKA, Michal. Aviation safety and security after the MH17 flight. In EDAMBA 2017 : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2017 : conference proceedings : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : [20th] international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 4 - 6 april 2017. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4429-0, pp. 211-217 online.
  článok

  článok


 3. KIRSCHNEROVÁ, Ivana - TOMOVÁ, Anna. Modely podnikania v leteckej doprave: aktuálny stav a výzvy ekonomického výskumu. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2015. ISSN 1337-0839, 2015, roč. 9, č. 1, s. 2-8.
  článok

  článok


 4. CSIKÓSOVÁ, Adriana - ANTOŠOVÁ, Mária - MIHALČOVÁ, Bohuslava. Segmentation of airports' customers in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In Global conference on business, economics, management and tourism. Procedia economics and finance : 2nd Global conference on business, economics, management and tourism, 30-31 October 2014, Prague, Czech Republic. - [s.l.] : Elsevier, 2015. ISSN 2212-5671, 2015, vol. 23, pp. 1068-1073. VEGA 1/0176/13.
  článok

  článok


 5. GRANČAY, Martin. Aktuálne trendy v leteckej doprave. - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2015. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2015 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 16. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 3. - 4. december 2015. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2015. ISBN 978-80-225-4219-7, s. [298-306] CD-ROM. KEGA 017EU-4/2015.
  článok

  článok


 6. GRANČAY, Martin. Airline Facebook pages – a content analysis. - Registrovaný: Scopus. In European Transport Research Review. - Berlin : Springer Verlag, 2014. ISSN 1867-0717, september 2014, vol. 6, no. 3, p. 213-223. Dostupné na : <http://download.springer.com/static/pdf/351/art%253A10.1007%252Fs12544-013-0126-9.pdf?auth66=1410612897_dd581464f2568ba86061539eea095d71&ext=.pdf>
  článok

  článok


 7. TOMOVÁ, Anna - STRMISKOVÁ, Zdenka. Explanatory analysis of ancillary revenues: case study of three european airlines. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2014. ISSN 1335-4205, 2014, vol. 16, no. 2, s. 36-40. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0185461/2_2014en.pdf>
  článok

  článok


 8. NOVÁK SEDLÁČKOVÁ, Alena - TURIAK, Marek. Svetové letecké aliancie. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2014. ISSN 1337-0839, 2014, roč. 8, č. 1, s. 36-40.
  článok

  článok


 9. TVARDZÍK, Jozef. "Prekuknutý" Ryanair. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2013. ISSN 1335-0684, 26. septembra 2013, roč. 23, č. 38, s. 41.
  článok

  článok


 10. ABUŠINOV, Alexandr. Biokerosin na vzestupu. In Logistika : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2012. ISSN 1211-0957, květen 2012, roč. 18, č. 5, s. 16.
  článok

  článok