Výsledky vyhľadávania

 1. Limiting base erosion involving interest deductions and other financial payments action 4 - 2016 update : inclusive framework on BEPS. Paris : OECD, 2017. 209 s. OECD/G20 base erosion and profit shifting project. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/limiting-base-erosion-involving-interest-deductions-and-other-financial-payments-action-4-2016-update_9789264268333-en> ISBN 978-92-64-26832-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. HARUMOVÁ, Anna. Transferové oceňovanie medzi závislými osobami. In Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí. medzinárodná odborná konferencia. Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí : zborník príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo MIpress, 2017. ISBN 978-80-971021-1-1, s. 41-63.
  článok

  článok


 3. SIMONIDESOVÁ, Jana - REMIÁŠ, Peter. International tax evasion in terms of VAT. In Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017). International scientific conference. Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017) : reviewed proceedings of posts and abstracts from an 7. international scientific conference : 3.3.2017, Sosnowiec, Poland [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2017. ISBN 978-83-65682-60-4, s. 155 CD-ROM.
  článok

  článok


 4. HANOUSEK, Jan - KOČENDA, Evžen - VOZÁROVÁ, Pavla. Vliv přímých zahraničních investic na dodavatelské vztahy a postavení domácích výrobců meziproduktů. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2017. ISSN 2336-8225, 2017, roč. 65, č. 4, s. 391-409.
  článok

  článok


 5. KOTORA, Bohumír. Oboustranné dopady CSR. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 12, s. 38-40.
  článok

  článok


 6. ČIEFOVÁ, Michaela - SERESOVÁ, Katarína. Teaching foreign languages at the University of economics in Bratislava in connection to the needs of the labour market. In Advanced education [elektronický zdroj]. - Kyiv : National Technical University of Ukraine, 2017. ISSN 2410-8286, 2017, no. 8, pp. 28-34 online.
  článok

  článok


 7. KVAŠŇÁK, Lukáš. Centrá podnikových služieb si hľadajú cestu k vysokým školám. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 24. novembra 2016, roč. 26, č. 47.
  článok

  článok


 8. ŠKVRNDA, František. Praktiky dvojakého metra. In Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. - Bratislava : Mayer media, 2016. ISSN 1336-0256, november 2016, roč. 16, č. 11, s. 22-23.
  článok

  článok


 9. LEHUTA, Michal. Centrá služieb už tvoria slušnú časť ekonomiky. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 21. apríla 2016, roč. 26, č. 16.
  článok

  článok


 10. SMIŽANSKÁ, Monika - PÄTOPRSTÁ, Janina. Slovenské servisné centrá sú na ceste do prvej ligy. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 21. apríla 2016, roč. 26, č. 16.
  článok

  článok