Výsledky vyhľadávania

 1. PAKŠIOVÁ, Renáta. Príspevok na náhradu straty príjmu SZČO, ktorá nemá povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne (okrem tých s odvodovými prázdninami) a špecifikovanej jednoosobovej s. r. o. v čase opatrení z dôvodu Covid-19 (Opatrenie č. 4). In Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1336-5207, 28. máj 2020, roč. 17, č. 9-10, s. 2-5.
  článok

  článok

 2. PETROVICKÁ, Iveta. Pôžička od spoločníka z pohľadu dane z príjmov. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-0897, 2020, roč. 25, č. 4, s. 16-34.
  článok

  článok

 3. BYSTRICKÁ, Katarína. Zamestnávanie rodinných príslušníkov jednoosobovými eseročkami. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2020. ISSN 1337-9798, 2020, roč. 12, č. Jar/Spring, s. 11.
  článok

  článok

 4. LACKO, Miloš. Sociálne a zdravotné poistenie konateľa a spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným. In Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020. ISSN 1339-8652, 2020, roč. 6, č. 1, s. 32-38.
  článok

  článok

 5. KRAJČI, Milan. Obchodný podiel a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. In Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020. ISSN 1339-8652, 2020, roč. 6, č. 3, s. 90-97.
  článok

  článok

 6. ŠULAJ, Igor. Možnosti umorovania daňových strát. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-0897, 2020, roč. 25, č. 12-13, s. 38-50.
  článok

  článok

 7. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Transformácia samostatne hospodáriaceho roľníka na spoločnosť s ručením obmedzeným. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1336-426X, 2020, roč. 17, č. 8, s. 3-12.
  článok

  článok

 8. HAMUĽÁK, Mikuláš. Novinky v obchodnom registri od 1. 10. 2020. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-1508, 2020, roč. 25, č. 14-15, s. 8-16.
  článok

  článok

 9. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Ready made s. r. o. – výhody a riziká jej kúpy. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1336-426X, 2020, roč. 17, č. 10, s. 53-56.
  článok

  článok

 10. BYSTRICKÁ, Katarína. Zmeny v likvidácii s. r. o. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise, vede a spoločnosti. - Bratislava : WTC-Macro Enviro, 2020. ISSN 1337-9798, 2020, roč. 12, č. Zima/Winter, s. 9.
  článok

  článok