Výsledky vyhľadávania

 1. The Geneva Papers on Risk and Insurance : Issues and Practice. London : Palgrave Macmillan. 4x ročne. ISSN 1018-5895. Dostupné na : www.genevaassociation.org
  časopis

  časopis


 2. PRESSBURG, Adrian Peter. Nemecké voľby tešia Čínu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 28. septembra 2017, roč. 27, č. 39, s. 14-15.
  článok

  článok


 3. PRESSBURG, Adrian Peter. India hľadá a nachádza partnerov. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 24. augusta 2017, roč. 27, č. 34, s. 48-50.
  článok

  článok


 4. CHALUPA, Petr - VESELOVSKÝ, Ján. Kuba včera, dnes a zítra. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISSN 1804-252X, červenec 2017, roč. 8, č. 1, s. 103-118.
  článok

  článok


 5. PRESSBURG, Adrian Peter. Trump ako diplomat Európanov sklamal. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 1. júna 2017, roč. 27, č. 22, s. 50-51.
  článok

  článok


 6. PRESSBURG, Adrian Peter. Po Sýrii do Líbye. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 9. februára 2017, roč. 27, č. 6, s. 48-50.
  článok

  článok


 7. RUČINSKÝ, Rastislav. Operačný program výskum a inovácie na obdobie 2014-2020 vo vzťahu k prioritám definovaným v dokumente stratégia Európa 2020. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2017. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2017 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 30.-31.3.2017 [elektronický zdroj]. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4383-5, s. 24 CD-ROM.
  článok

  článok


 8. FISCHER, Dušan - GODA, Samuel. Strategic year 2016 in defense. In Yearbook of Slovakia's foreign policy 2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, 2017. ISBN 978-80-89356-52-2, pp. 59-74 online.
  článok

  článok


 9. ONDRIAŠ, Juraj. Vesmírny program ako zložka mäkkej moci Číny. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 1339-3502, 2017, roč. 12, č. 2, s. 62-69 online.
  článok

  článok


 10. ČECH, Ľubomír. USA a Stredná Ázia - výzvy na nové prístupy. In Bezpečnostné fórum 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Banská Bystrica : Interpolis, 2017. ISBN 978-80-972673-1-5, s. 49-57 CD-ROM.
  článok

  článok