Výsledky vyhľadávania

 1. PROKOP, Viktor - STEJSKAL, Jan - HUDEC, Oto. Collaboration for Innovation in Small SEE Countries. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2019. ISSN 1212-3609, 2019, roč. 22, č. 1, s. 130-144.
  článok

  článok

 2. STOKLÁSKA, Ondřej. Digitální dvojče podniku odhalí příčiny neefektivity a nerentability. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 3, s. 30-31.
  článok

  článok

 3. MEKON 2019. International Conference. MEKON 2019 : Proceedings of the 21st International Conference, February 7th, 2019, (Ostrava, Czech Republic). 1st Edition. Ostrava : Technical University of Ostrava, 2019. online 275 s. ISBN 978-80-248-4280-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. PLECITÁ, Marta. Čtyři důvody proč se rozhodnout pro region. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2019. ISSN 0026-8720, 2019, roč. 54, č. 3, s. 22-24.
  článok

  článok

 5. ČIČKOVÁ, Zuzana - FIGUROVÁ, Dana. Benefits From Cooperation Behaviour in Vehicle Routing Problem. In LOGIC 2019. Logistics International Conference. LOGIC 2019 : Proceedings of the 4th Logistics International Conference, 23-25 May 2019, (Belgrade, Serbia). - Belgrade : University of Belgrade, Faculty of Transport and Traffic Engineeiring, 2019. ISBN 978–86–7395–402–8, pp. 19-25 online. VEGA 1/0351/17, SK-SRB-18-0009.
  článok

  článok

 6. KVASNOVÁ, Diana. Činnosť krajských organizácií cestovného ruchu na Slovensku. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2018. ISSN 0139-8660, 2018, roč. 51, č. 1, s. 29-39.
  článok

  článok

 7. FIGUROVÁ, Dana - ČIČKOVÁ, Zuzana. Cooperation in Distribution. - Registrovaný: Web of Science. In Quantitative Methods in Economics : Multiple Criteria Decision Making XIX. International Scientific Conference. Quantitative Methods in Economics : Multiple Criteria Decision Making XIX : Proceedings of the International Scientific Conference : 23rd May - 25th May 2018, Trenčianske Teplice, Slovakia. - Bratislava : Letra Edu, 2018. ISBN 978-80-89962-07-5, pp. 112-118. VEGA 1/0351/17.
  článok

  článok

 8. KOLÁŘ, Vojtěch. Kolaborativní logistiku brzdí strach ze sdílení. In Logistika. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957, 2018, 24, č. 1-2, s. 45-47.
  článok

  článok

 9. TOMAN, Pavel. Vlastní doprava, nebo outsourcing? In Logistika. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957, 2018, roč. 24, č. 7-8, s. 25-27.
  článok

  článok

 10. ČIČKOVÁ, Zuzana - FIGUROVÁ, Dana. Cooperative Multi-Depot Vehicle Routing Problem. In Mathematical Methods in Economics - MME 2018. International Conference. Mathematical Methods in Economics - MME 2018 : Proceedings from the 36th International Conference, Jindřichuv Hradec, Czech republic, September 12-14, 2018. - Praha : Matfyzpress, 2018. ISBN 978-80-7378-372-3, pp. 60-64 online. VEGA 1/0351/17.
  článok

  článok