Výsledky vyhľadávania

 1. HANUŠOVÁ, Jana. "Smart" Královéhradecký region a studenti. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2017. ISSN 0026-8720, 2017, roč. 52, č. 7-8, s. 26-27.
  článok

  článok


 2. Auspicia : recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd : recenzirujemyj žurnal dlja obščestvennych i gumanitarnych nauk. - Spracovaný v EKO-INDEX. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií. iná periodicita. ISSN 1214-4967. Dostupné na : http://vsers.cz/?page_id=729
  časopis

  časopis


 3. STRELCOVÁ, Stanislava - JANASOVÁ, Denisa. Spolupráca malých a stredných podnikov v regiónoch. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2016. ISSN 1337-2955, december 2016, roč. 12, č. 2, s. 102-108. Dostupné na : <https://www.vsemvs.sk/Portals/0/Subory/VedeckyCasopisVSEMvs_2016_12.pdf>
  článok

  článok


 4. KITTOVÁ, Zuzana. Enhanced cooperation within the European Union: experience and expectations. - Registrovaný: Web of Science. In SGEM conference on political sciences, law, finance, economics & tourism. International multidisciplinary scientific conferences on social sciences & arts. SGEM conference on political sciences, law, finance, economics & tourism : international multidisciplinary scientific conferences on social sciences & arts, 6-9 April, 2016, Hofburg congres centre, Vienna, Austria. - Sofia, Bulgaria : STEF92 Technology, 2016. ISBN 978-619-7105-51-3, pp. 129-136. KEGA 002EU-4/2015.
  článok

  článok


 5. KNOŠKOVÁ, Ľubica - RUŽIČKOVÁ, Katarína. Regionálny produkt v regiónoch Pohronie a Poodrie. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4298-2, s. 56-65 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok


 6. KORCSMÁROS, Enikö. Tvorba partnerských väzieb malých a stredných podnikov s regionálnymi inštitúciami v Nitrianskom kraji : dizertačná práca. Školiteľ: Helena Majdúchová. Bratislava, 2016. 199 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 7. GAJDOVÁ, Denisa. Clusters and cluster initiatives in specific areas within Slovak regions. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 239-248 CD ROM. KEGA 030EU-4/2015 (50%), KEGA 042EU-4/2014 (20%), VEGA 1/0128/15 (30%).
  článok

  článok


 8. JAMNICKÝ, Peter. Klastre v kontexte regionálneho rozvoja. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-11] CD-ROM.
  článok

  článok


 9. GRZEBYK, Mariola. Cooperation between local government units – research based on communities in Podkarpackie province. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike: scientific on-line journal about Economy and Economics [elektronický zdroj]. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2016. ISSN 1336-9105, 2016, vol. 11, no. 2, s. 5-10 online.
  článok

  článok


 10. KNEŽOVÁ, Jana. Princíp partnerstva a participácie v plánovaní rozvoja mesta (príklad mesta Košice). In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016. ISSN 1214-4967, 2016, roč. 13, č. 3-4, s. 25-37.
  článok

  článok