Výsledky vyhľadávania

 1. Illicit Financial Flows : the Economy of Illicit Trade in West Africa. Paris : OECD, 2018. 136 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/illicit-financial-flows_9789264268418-en> ISBN 978-92-64-24520-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. PIERŚCIENIAK, Agata. Collaboration As a Determinant of Local Development – Research Challenges. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike: scientific on-line journal about Economy and Economics [elektronický zdroj]. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2018. ISSN 1336-9105, 2018, roč. 13, č. 1, s. [10-17].
  článok

  článok


 3. European Urban and Regional Studies [elektronický zdroj]. London : Sage Publications Ltd. 4x ročne. Dostupné na : <http://journals.sagepub.com/loi/eura> ISSN 1461-7145.
  elektronický časopis

  elektronický časopis


 4. Auspicia : recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd : recenzirujemyj žurnal dlja obščestvennych i gumanitarnych nauk. - Spracovaný v EKO-INDEX. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií. iná periodicita. ISSN 1214-4967. Dostupné na : https://vsers.cz/recenzovany-vedecky-casopis-auspicia/
  časopis

  časopis


 5. HANUŠOVÁ, Jana. "Smart" Královéhradecký region a studenti. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2017. ISSN 0026-8720, 2017, roč. 52, č. 7-8, s. 26-27.
  článok

  článok


 6. OECD Economic Surveys: South Africa 2017 : July 2017. Volume 2017/Supplement 2. Paris : OECD, 2017. 153 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-south-africa-2017_eco_surveys-zaf-2017-en> ISBN 978-92-64-27913-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. MASÁROVÁ, Jana - KOIŠOVÁ, Eva. Identification of the Conditions (Potential) for the Development of Potential Clusters in the Conditions of Regions of the Slovak Republic. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017. ISSN 2464-6733, 2017, vol. 7, no. 2, p. 103-107.
  článok

  článok


 8. OECD Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in the Extractive Sector. Paris : OECD, 2017. 113 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-due-diligence-guidance-for-meaningful-stakeholder-engagement-in-the-extractive-sector_9789264252462-en> ISBN 978-92-64-25240-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. OECD Environmental Performance Reviews: Peru 2017. Paris : OECD, 2017. 311 s. OECD Environmental Performance Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-environmental-performance-reviews-peru_9789264283138-en> ISBN 978-92-64-28312-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. The Governance of Land Use in the Netherlands : The Case of Amsterdam. Paris : OECD, 2017. 165 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/the-governance-of-land-use-in-the-netherlands_9789264274648-en> ISBN 978-92-64-27463-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]