Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 184  
Vaša otázka: Heslá = "spolupráca regionálna"
 1. European Urban and Regional Studies [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. London : Sage Publications Ltd. 4x ročne. Dostupné na : <http://journals.sagepub.com/loi/eura> ISSN 1461-7145.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. MICHÁLKOVÁ, Anna et al. Analysis of Management on the Development of Regional Tourism in Europe. - Registrovaný: Scopus. In International Entrepreneurship and Management Journal. - Basel : Springer Nature. ISSN 1555-1938, 2023, vol. 19, no. 2, pp. 733-754. KEGA 034EU-4/2020.
  článok

  článok

 3. GLITTOVÁ, Klaudia - ŠEBO, Juraj - ŠIPIKAL, Miroslav. Cooperation between Universities and Companies in less Developed Regions of the Slovak Republic. In 25. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 25. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků, Brno, 2022. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2022. ISBN 978-80-280-0068-4, s. 30-36 online. VEGA 1/0605/19.
  článok

  článok

 4. GÁLL, Jozef. Benefity a bariéry členstva v klastrových organizáciách na Slovensku. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2022. ISSN 2453-9988, 2022, roč. 14, č. 1, s. 28-38 online. KEGA 034EU-4/2020.
  článok

  článok

 5. Auspicia : recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS. 2x ročne. Dostupné na : <https://vsers.cz/vedecky-casopis-auspicia/> ISSN 2464-7217.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 6. MASÁROVÁ, Jana et al. Inter-Municipal Cooperation - A Tool for Solving and Satisfying the Heterogeneous Residents Needs. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2022. ISSN 1336-3727, 2022, roč. 20, č. 2, s. 38-49.
  článok

  článok

 7. HASPROVÁ, Mária - ŽÁK, Štefan. Marketing miest a obcí. Recenzenti: Gabriela Pajtinková Bartáková, Peter Baláži. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 137 s. [9,40 AH]. ISBN 978-80-225-5032-1. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]
 8. MIHÁLYI, Gabriel. Medziobecná spolupráca ako nástroj zodpovedného riešenia problémov malých obcí. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2021. ISSN 1805-3246, 2021, č. 3, s. 8-20.
  článok

  článok

 9. NEUPAUEROVÁ, Marianna. Regional Relevance of the International Visegrad Fund Reviewed. In Publične upravlinnja: tradiciji, innovaciji, hlobaľni trendy. konferencija. Publične upravlinnja: tradiciji, innovaciji, hlobaľni trendy : materialy Vseukrajinskoji naukovo-praktičnoji konferecjiji za mižnarodnoju učastju. - Odesa : Oridu Nadu, 2021. ISBN 978-80-225-4859-5, pp. 131-134 online.
  článok

  článok

 10. GÚČIK, Marián. RECENZIA: Gajdošík, T.: Manažérske organizácie v cieľových miestach cestovného ruchu, Banská Bystrica, Belianum, 132 s., ISBN 978-80-557-1663-3. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2020. ISSN 0139-8660, 2020, roč. 53, č. 2, s. 125-127.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.