Výsledky vyhľadávania

 1. HANUŠOVÁ, Jana. "Smart" Královéhradecký region a studenti. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2017. ISSN 0026-8720, 2017, roč. 52, č. 7-8, s. 26-27.
  článok

  článok


 2. Auspicia : recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd : recenzirujemyj žurnal dlja obščestvennych i gumanitarnych nauk. - Spracovaný v EKO-INDEX. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií. iná periodicita. ISSN 1214-4967. Dostupné na : https://vsers.cz/recenzovany-vedecky-casopis-auspicia/
  časopis

  časopis


 3. ČAMBALÍKOVÁ, Andrea. Agile way of working and its impact on business performance. In EDAMBA 2017 : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2017 : conference proceedings : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : [20th] international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 4 - 6 april 2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4429-0, pp. 52-59. VEGA 1/0316/14.
  článok

  článok


 4. OECD Economic Surveys: South Africa 2017 : July 2017. Volume 2017/Supplement 2. Paris : OECD, 2017. 153 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-south-africa-2017_eco_surveys-zaf-2017-en> ISBN 978-92-64-27913-1.
  kniha

  kniha


 5. MASÁROVÁ, Jana - KOIŠOVÁ, Eva. Identification of the Conditions (Potential) for the Development of Potential Clusters in the Conditions of Regions of the Slovak Republic. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017. ISSN 2464-6733, 2017, vol. 7, no. 2, s. 103-107.
  článok

  článok


 6. STRELCOVÁ, Stanislava - JANASOVÁ, Denisa. Spolupráca malých a stredných podnikov v regiónoch. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2016. ISSN 1337-2955, december 2016, roč. 12, č. 2, s. 102-108.
  článok

  článok


 7. KITTOVÁ, Zuzana. Enhanced cooperation within the European Union: experience and expectations. - Registrovaný: Web of Science. In SGEM conference on political sciences, law, finance, economics & tourism. International multidisciplinary scientific conferences on social sciences & arts. SGEM conference on political sciences, law, finance, economics & tourism : international multidisciplinary scientific conferences on social sciences & arts, 6-9 April, 2016, Hofburg congres centre, Vienna, Austria. - Sofia, Bulgaria : STEF92 Technology, 2016. ISBN 978-619-7105-51-3, pp. 129-136. KEGA 002EU-4/2015.
  článok

  článok


 8. KNOŠKOVÁ, Ľubica - RUŽIČKOVÁ, Katarína. Regionálny produkt v regiónoch Pohronie a Poodrie. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4298-2, s. 56-65 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok


 9. GAJDOVÁ, Denisa. Clusters and cluster initiatives in specific areas within Slovak regions. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 239-248 CD ROM. KEGA 030EU-4/2015 (50%), KEGA 042EU-4/2014 (20%), VEGA 1/0128/15 (30%).
  článok

  článok


 10. JAMNICKÝ, Peter. Klastre v kontexte regionálneho rozvoja. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-11] CD-ROM.
  článok

  článok