Výsledky vyhľadávania

 1. KAŠŤÁKOVÁ, Elena. Slovacko-rossijskoje mežregionaľnoje sotrudničestvo na sovremennom etape. In Evoljucija meždunarodnoj torgovoj sistemy: problemy i perspektivy. Meždunarodnaja konferencija. Evoljucija meždunarodnoj torgovoj sistemy: problemy i perspektivy : materijaly meždunarodnoj konferenciji, 25-27 oktjabrja 2018 goda, (Sankt-Peterburg, Rossija). - Sankt-Peterburg : Izdateľstvo SP6GU, 2019. ISBN 978-5-288-05905-6, s. 20-26 online. VEGA 1/0546/17.
  článok

  článok

 2. DUŠEK, Jiří. Význam a role spolupráce obcí Jihočeského kraje v oblasti cestovního ruchu. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2019. ISSN 1804-252X, 2019, roč. 10, č. 2, s. 21-30.
  článok

  článok

 3. PIVARNÍKOVÁ, Lucia. Spolupráca škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1336-9849, 2019, roč. 14, č. 7-8, s. 36-39.
  článok

  článok

 4. Auspicia : recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS. 2x ročne. Dostupné na : <https://vsers.cz/recenzovany-vedecky-casopis-auspicia/> ISSN 2464-7217.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 5. RIEVAJOVÁ, Eva - TREBICHALSKÁ, Miriama. Aspekty pracovnej mobility v oblasti EURES-T Beskydy s akcentom na vybrané pracovné a životné podmienky. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 1805-0638, 2019, roč. 8, č. 1, s. 43-49 online. VEGA 1/0001/16.
  článok

  článok

 6. European Urban and Regional Studies [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, 2017-, Registrovaný: Current Contents Connect. London : Sage Publications Ltd. 4x ročne. Dostupné na : <http://journals.sagepub.com/loi/eura> ISSN 1461-7145.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 7. VARMUS, Michal - FERENC, Patrik - KUBINA, Milan. Manažment športových organizácií : významné zainteresované strany. Recenzenti: Viera Marková, Jozef Strišš. 1. vydanie. 2019 ; Žilina : EDIS-vydavateľské centrum ŽU, 2019. 180 s. VEGA 1/0617/16. ISBN 978-80-554-1570-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. NIŽŇANSKÝ, Viktor et al. Silný región = spokojný občan. Piešťany : Komunálne výskumné a poradenské centrum, [2019]. 115 s. ISBN 978-80-89983-08-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 9. New Trends in Management and Production Engineering - Regional, Cross-Border and Global Perspectives. International Scientific Conference. New Trends in Management and Production Engineering - Regional, Cross-Border and Global Perspectives : Book of Abstracts, 6th International Scientific Conference, 6th-7th June 2019, Hotel Kotarz Spa & Wellness, (Brenna, Poland). 1st Edition. Dąbrowa Górnicza : WSB University, 2019. online [x s.].
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. CZARNY, Ryszard M. Królestwo Szwecji : uwarunkowania spoleczno-polityczne i gospodarcze. 1. wydanie. Kielce : Compus, 2018. 258 s. ISBN 978-83-64038-74-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]