Výsledky vyhľadávania

 1. Transfer technológií sa začína v kaviarni. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Mar 2017, č. 2-3, s. 19-24.
  článok

  článok

 2. TKÁČ, Michal - DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - GONTKOVIČOVÁ, Barbora. Výskum a vývoj na Slovensku, v Dánsku a Fínsku z pohľadu Stratégie Európa 2020. - Registrovaný: Scopus. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2017. ISSN 1804-8048, 2017, č. 39, s. 223-235 online.
  článok

  článok

 3. Investing in european success : EU-Africa cooperation in science, technology and innovation [elektronický zdroj]. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2015. online [55 s.]. Research and innovation. Dostupné na : <http://dx.doi.org/10.2777/1148> ISBN 978-92-79-45365-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. VONGREJ, Marián. The Course "Economic history" as the part of the international project "Improving the quality of doctoral study and promotion of international research at the University of Economics in Bratislava". In Naukovo-doslidna robota v sistemi pidgotovki fachivciv-pedagogiv u prirodničij, technologičnij ta ekonomičnij galuzjach. Vseukrajinskaja naukovo-praktičnaja konferencija. Naukovo-doslidna robota v sistemi pidgotovki fachivciv-pedagogiv u prirodničij, technologičnij ta ekonomičnij galuzjach : materiali V. Vseukrajinskoj naukovo-praktičnoj konferenciji z mižnarodnoju učastju, 15-17 veresnja 2015 roku, Berdjans`k. - Berdjans`k : Berdjans`kij deržavnij pedagogičnij universitet, 2015, s. 187-189.
  článok

  článok

 5. PETKOVÁ, Zuzana. Firmy objavujú univerzity. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2014. ISSN 1335-0684, 27. november 2014, roč. 24, č. 47.
  článok

  článok

 6. HUDEC, Marián. Nové kapacity pre špičkový výskum. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2014. ISSN 1336-9857, máj 2014, roč. 8, č. 5, s. 24-25.
  článok

  článok

 7. KOPKÁŠ, Peter. Akcie Marie Curie - aktuálne výzvy pre špecifický program ľudia. In SCOPE : enewsletter o 7. rámcovom programe EÚ. - Bratislava : Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA), 2013. ISSN [nemá], 2013, č. 2, s. 14, [1 NS] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.7rp.sk/fileadmin/user_upload/newsletter/SCOPE-II-2013.pdf>
  článok

  článok

 8. MRÁZ, Stanislav. 45. výročie Zmluvy o zásadách činnosti štátov pri výskume a využívaní kozmického priestoru vrátane mesiaca a iných nebeských telies. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2012. ISSN 1336-1562, 2012, roč. 10, č. 2, s. 119-130. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0164235/MV2012-2.pdf>
  článok

  článok

 9. BRIGHTON, Denisa. Riadenie komercializácie technológií a poznatkov na univerzitách. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2012. ISSN 1335-5864, 2012, roč. 23, č. 4, s. 3-11.
  článok

  článok

 10. HOVORKA, Dušan. Veda v spoločnosti 21. storočia. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2011. ISSN 1335-5864, 2011, vol. 22, no. 4, s. 37-40.
  článok

  článok