Výsledky vyhľadávania

 1. REHÁKOVÁ, Helena. Šesť otázok, ktoré pomôžu vybudovať v tíme dôveru. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2009. ISSN 1335-1729, 3/2009, roč. 14, zoš. 54, s. 36-37.
  článok

  článok

 2. BRIESTENSKÝ, Ladislav. Komunálne voľby v roku 2018. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-7523, 2018, roč. 11, č. 7-8, s. 2-3.
  článok

  článok

 3. ŠUKALOVÁ, Viera. Adaptácia zamestnancov. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 3-4, s. 113-114.
  článok

  článok

 4. GOMENDIO, Montserrat. Empowering and enabling teachers to improve equity and outcomes for all. Paris : OECD, 2017. 108 s. International summit on the teaching profession. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/education/empowering-and-enabling-teachers-to-improve-equity-and-outcomes-for-all_9789264273238-en> ISBN 978-92-64-27322-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. LJUDVIGOVÁ, Ivana - SLÁVIK, Štefan. Research of vertical and team leadership in Slovak startups. In E-leader Berlin 2017. [conference]. E-leader international journal. - Fort Lee : Chinese American Scholars Association (CASA), 2017. ISSN 1935-4819, 2017, vol. 12, no. 2, pp. [1-12] online. VEGA 1/0019/15.
  článok

  článok

 6. BURÁK, Emil. Komunikácia v konflikte a kríze : pragmatické príklady v dôvodení – prevencia i terapia. 1. vydanie. Ružomberok : TESFO - Ján Šindléry, 2017. 209 s. ISBN 978-80-89253-86-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. LJUDVIGOVÁ, Ivana. Štruktúra a vývoj vodcovstva v slovenských startupoch. In MMK 2017. Mezinárodní vědecká konference. MMK 2017 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : ročník 8. : 18. - 20. prosince 2017, Hradec Králové, Česká republika : certifikovaná vědecká konference No. 2259661638. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017. ISBN 978-80-87952-22-1, pp. 25-34 online.
  článok

  článok

 8. BĚLOHLÁVEK, František. 25 typů lidí : jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat. 3. rozšíř. vyd. Praha : GRADA, 2016. 175 s. Manažer. ISBN 978-80-247-5872-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. LINHARTOVÁ PALÁNOVÁ, Andrea. Spolupráce generací v jedné firmě - praxe, nebo utopie? In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2016. ISSN 0026-8720, 2016, roč. 51, č. 11, s. 22-23.
  článok

  článok

 10. BENCSIK, Andrea - HORVÁTH-CSIKÓS, Gabriella - JUHÁSZ, Tímea. Y and Z generations at workplaces. In Journal of Competitiveness : odborný vědecký časopis z oblasti managementu a ekonomiky. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. ISSN 1804-1728, 2016, no. 3, pp. 90–106 online.
  článok

  článok