Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 47  
Vaša otázka: Heslá = "spotreba udržateľná"
 1. HRUŠOVSKÁ, Dana. The Impact of Product Knowledge Factors on Satisfaction and Sustainable Consumption. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Nadácia Manažér, 2022. ISSN 2454-1028, 2022, roč. 19, č. 2, s. 51-59 online. VEGA 1/0708/20 (50%), VEGA 1/0646/20 (50%).
  článok

  článok

 2. DAŇO, Ferdinand et al. Electromobility as a Part of Communally Beneficial Innovations in Transport and its Perception by Slovak Consumers. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Transformations in Business & Economics. - Vilnius : Kaunas Faculty. ISSN 2538-872X, 2021, vol. 20, no. 3, pp. 132-150 online. VEGA 1/0046/20, VEGA 1/0797/20.
  článok

  článok

 3. KITA, Pavol et al. Consumer Behaviour of Slovak Households in the Sphere of Organic Food in the Context of Sustainable Consumption. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In The Central European Business Review. - Praha : University of Economics Prague. ISSN 1805-4862, 2021, vol. 10, no. 1, pp. 1-17 online. APVV-16-0232, VEGA 1/0066/18.
  článok

  článok

 4. TÓTH, Miroslav. Slovak Agriculture in the Context of Sustainable Consuption and Production. In Socio-Economic Determinants of Sustainable Consumption and Production II. : Proceedings of Scientific Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2021. ISBN 978-80-210-7681-5, pp. 147-154 online. VEGA 1/0708/20.
  článok

  článok

 5. ŠAGÁTOVÁ, Slávka. Sustainable Consumption in Individual Regions of the Slovak Republic from the Point of View of Waste Management. In Socio-Economic Determinants of Sustainable Consumption and Production II. : Proceedings of Scientific Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2021. ISBN 978-80-210-7681-5, pp. 137-146 online. VEGA 1/0708/20.
  článok

  článok

 6. BIELA, Alexandra. Ekologické inovácie v potravinárskom priemysle. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2021 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4890-8, s. 44-52 online. VEGA 1/0375/20.
  článok

  článok

 7. TÓTH, Miroslav - TÓTHOVÁ, Alena. Výroba čokolády na Slovensku, vybrané ekonomické ukazovatele podnikov. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2021 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4890-8, s. 429-445 online. VEGA 1/0708/20, VEGA 1/0240/20.
  článok

  článok

 8. PLESNÍK, Pavol. Riziko neudržateľného cestovného ruchu v lyžiarskom stredisku Jasná. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2020. ISSN 1804-252X, 2020, roč. 11, č. 2, s. 20-28.
  článok

  článok

 9. KUNYCHKA, Mykhaylo - RANETA, Leonid. Economy of Water: Case Study on Water Intensive Region. - Registrovaný: Web of Science. In International Journal of Ecological Economics and Statistics. - Roorkee : CESER Publications. ISSN 0973-1385, 2020, vol. 41, no. 3, pp. 42-54 online.
  článok

  článok

 10. SCHÖDEL, Christian. Socio-Economic Determinants of Sustainable Consumption and Production in Terms of Impact on Business Performance and Competitiveness 2020. In Socio-Economic Determinants of Sustainable Consumption and Production : Proceedings of Scientific Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2020. ISBN 978-80-210-9705-6, pp. 214-223 online.
  článok

  článok