Výsledky vyhľadávania

 1. Finančné aktuality : časopis o činnosti finančnej správy : dvojmesačník. Bratislava : Finančná správa. 6x ročne
  časopis

  časopis

 2. IVANÁKOVÁ, Daniela. Daňový poriadok : ZÁKON č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1335-1583, 2021, roč. 26, č. 9, s. 14-288.
  článok

  článok

 3. JURČÍKOVÁ, Božena. Informácia k využitiu odkladu platenia dane po novele v roku 2021. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-0897, 2021, roč. 26, č. 6-7, s. 6-10.
  článok

  článok

 4. BETÁKOVÁ, Jaroslava. Rôzne závery správneho súdu pri skutkovo a právne rovnakých skutočnostiach – vytvorenie stavu právnej neistoty (Rozsudok Najvyššieho súdu SR). In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1336-426X, 2021, roč. 18, č. 3, s. 76-79.
  článok

  článok

 5. IHNATIŠINOVÁ, Denisa. Increasing the Level of Digital Development of Tax Administration in Slovakia. In Finansovi instrumenty staloho rozvytku ekonomiky. 3. mižnarodna naukovo-praktyčna konferencija. Finansovi instrumenty staloho rozvytku ekonomiky : 3. mižnarodna naukovo-praktyčna konferencija = 3. International Scientific and Practical Conference. - Černivci : Černivec'kyj nacionaľnyj universytet, 2021. ISBN 978-617-7611-99-7, s. 13-16. VEGA 1/0779/19.
  článok

  článok

 6. BERKOVÁ, Alena. Medzinárodná pomoc a spolupráca pri správe daní. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1335-1583, 2021, roč. 26, č. 5, s. 162-261.
  článok

  článok

 7. BUBENÍKOVÁ, Irena. Daň z nehnuteľnosti sa vyrubuje každý rok. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 5, s. 36-41.
  článok

  článok

 8. MATULKOVÁ, Mariana. Miestne dane a poplatky. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1335-1583, 2020, roč. 25, č. 4, s. 77-119.
  článok

  článok

 9. ROSARIO, Shireen - CHAVALI, Kavita. Digitization of Taxation in the Changing Business Environment & Base Erosion & Profit Shifting (Beps) Special Reference to India. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 1, pp. 61-74.
  článok

  článok

 10. 7 dôležitých zmien pri správe daní. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1339-2433, 2020, roč. 12, č. 1-2, s. 14-15.
  článok

  článok