Výsledky vyhľadávania

 1. Finančné aktuality : dvojmesačník finančnej správy : časopis o činnosti finančnej správy. Bratislava : Finančná správa. 6x ročne. ISSN [nemá]
  časopis

  časopis


 2. DANAJOVIČOVÁ, Katarína. Správa daní od januára 2018. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-0897, 2018, roč. 23, č. 1, s. 17-24.
  článok

  článok


 3. Daňový a účtovný poradca podnikateľa 1/2018 : Správa daní od januára 2018 : spotrebné dane a ich uplatňovanie v praxi : dary v účtovníctve a v zákone o dani z príjmov : dodanie služby z pohľadu daní v príkladoch : predaj tovarov a služieb prostredníctvom zľavových portálov. Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. 191 s. ISSN 1335-0897. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  kniha

  kniha


 4. JURČÍKOVÁ, Božena. Zmeny v daňovom poriadku od 1.1.2018 a od 1.1.2019. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1336-426X, 2018, roč. 15, č. 2, s. 62-77.
  článok

  článok


 5. JURČÍKOVÁ, Božena. Elektronická komunikácia daňového subjektu so správcom dane od 1. 1. 2018 a od 1. 7. 2018. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1335-7034, 2018, roč. 23, č. 4, s. 16-25.
  článok

  článok


 6. BEŇOVÁ, Marcela et al. Správa daní : zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 267/2017 Z.z. a zákona č. 344/2017 Z.z. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-0897, 2018, roč. 23, č. 6-7, s. 40-248.
  článok

  článok


 7. BURÁK, Emil. Daňové špeciality v riešení praxe. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. 4, s. 29-34.
  článok

  článok


 8. JURČÍKOVÁ, Božena. Prekuzívna lehota v súvislosti s kontrolou vykázanej daňovej straty. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-0897, 2018, roč. 23, č. 8, s. 56-66.
  článok

  článok


 9. BUBENÍKOVÁ, Irena. Daň z nehnuteľností - rok 2018. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 12, s. 220-255.
  článok

  článok


 10. JURČÍKOVÁ, Božena - JURČÍK, Peter. K povinnej elektronickej komunikácii daňového subjektu so správcom dane od 1.1.2018 a od 1.7.2018. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. 5, s. 10-15.
  článok

  článok