Výsledky vyhľadávania

 1. REHÁKOVÁ, Helena. Nastupujúca generácia sa označuje ako "Y", ale to rozhodne neznačí "YES" : generácia Y a postoj k práci. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2011. ISSN 1335-1729, 4/2011, roč. 16, zoš. 63, s. 30-32.
  článok

  článok

 2. LICHNER, Vladimír. Teoretické východiská skúmania starostlivosti o seba a rizikového správania u adolescentov. In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Evropský výzkumný institut sociální práce OU, 2021. ISSN 1213-6204, 2021, roč. 21, č. 2, s. 57-75.
  článok

  článok

 3. JENČOVÁ, Juliána. Stanovenie váh kritérií v procese viackriteriálneho rozhodovania. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2021. ISSN 1336-7137, 2021, roč. 17, č. 3, s. 23-29 online.
  článok

  článok

 4. LABÁTH, Vladimír. Potenciál a riziká moci v procese pomoci. In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Evropský výzkumný institut sociální práce OU, 2021. ISSN 1213-6204, 2021, roč. 21, č. 5, s. 62-71.
  článok

  článok

 5. HANULÁKOVÁ, Eva et al. Marketing in Social Innovations Targeted At Healthcare. - Registrovaný: Web of Science. In Marketing and Management of Innovations. - Sumy : Sumy State University. ISSN 2218-4511, 2021, no. 3, pp. 90-107. VEGA 1/0046/20.
  článok

  článok

 6. ČAPLÁNOVÁ, Anetta - SIRAKOVOVÁ, Eva. Zvyšovanie miery platenia daní a poplatkov : dizajn experimentu. 1. vydanie. Bratislava : [Národohospodárska fakulta], 2020. 35 s. APVV-18-0435.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Obchodníci majú sympatie ľudí. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2020. ISSN 1335-2008, 2020, roč. 25, č. 3, s. 18-19.
  článok

  článok

 8. TALEB, Nassim Nicholas. Skin in the Game : Hidden Asymmetries in Daily Life. New York : Random House, 2020. 279 s. ISBN 978-0-425-28464-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. KUKURA, Marek. Sociálny marketing ako nástroj riešenia spoločenských problémov. In MERKÚR 2020. International Scientific Conference Bratislava for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2020 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4787-1, s. 152-160 online.
  článok

  článok

 10. BACULÁKOVÁ, Kristína. The Coronavirus Crisis and the End of the Social Life in Slovakia? In Central and Eastern Europe’s Responses to the Coronavirus Pandemic. - Budapest : China-CEE Institute, 2020. ISBN 978-615-6124-19-7, pp. 264-268 online.
  článok

  článok