Výsledky vyhľadávania

 1. REHÁKOVÁ, Helena. Nastupujúca generácia sa označuje ako "Y", ale to rozhodne neznačí "YES" : generácia Y a postoj k práci. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2011. ISSN 1335-1729, 4/2011, roč. 16, zoš. 63, s. 30-32.
  článok

  článok

 2. Obchodníci majú sympatie ľudí. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2020. ISSN 1335-2008, 2020, roč. 25, č. 3, s. 18-19.
  článok

  článok

 3. ŠPROCHA, Branislav - DŽAMBAZOVIČ, Roman. Kto s kým vstupuje do manželstva na Slovensku? K niektorým aspektom výberu manželského partnera v rokoch 1992 - 2018. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2020. ISSN 0049-1225, 2020, roč. 52, č. 4, s. 374-402.
  článok

  článok

 4. BACULÁKOVÁ, Kristína. The Coronavirus Crisis and the End of the Social Life in Slovakia? In Central and Eastern Europe’s Responses to the Coronavirus Pandemic. - Budapest : China-CEE Institute, 2020. ISBN 978-615-6124-19-7, pp. 264-268 online.
  článok

  článok

 5. VOKOUNOVÁ, Dana. Mladí ľudia a proenvironmentálne správanie. In Kruh sa uzatvára. Od lineárnej ekonomiky k cirkulárnej ekonomike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0587/19. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4771-0, s. 102-110 online. VEGA 1/0587/19.
  článok

  článok

 6. KUKURA, Marek. Sociálny marketing ako nástroj riešenia spoločenských problémov. In MERKÚR 2020. International Scientific Conference Bratislava for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2020 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4787-1, s. 152-160 online.
  článok

  článok

 7. FERENČÍKOVÁ, Soňa. Careers in Context: An International Study of Career Goals As Mesostructure between Societies' Career-Related Human Potential and Proactive Career Behaviour. In Human Resource Management Journal. - Chichester : Wiley-Blackwell. ISSN 1748-8583, 2020, vol. 30, no. 3, pp. 365-391 online.
  článok

  článok

 8. ČAPLÁNOVÁ, Anetta - SIRAKOVOVÁ, Eva. Zvyšovanie miery platenia daní a poplatkov : dizajn experimentu. 1. vydanie. Bratislava : [Národohospodárska fakulta], 2020. 35 s. APVV-18-0435. Dostupné na : <https://nhf.euba.sk/www_write/files/katedry/ket/2021/apvv_experiment_-_design_tax_collection_euba_final.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. HALPERN, David. Inside the Nudge Unit : How Small Changes Can Make a Big Difference. 1st Edition. London : WH Allen, 2015, 2019 Revised Edition. 413 s. ISBN 9780753556559. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. SOROKOVÁ, Tatiana. Spoločenské podujatia a eventy v školách. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1336-9849, 2019, roč. 14, č. 6, s. 21-23.
  článok

  článok