Výsledky vyhľadávania

 1. PETRÁŠOVÁ, Michaela. Obchodníci sa pripravujú na rast. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2021. ISSN 1335-2008, 2021, roč. 26, č. 1, s. 20-22.
  článok

  článok

 2. UITZ, Thomas Oliver - JANČÍKOVÁ, Eva. Service Failures and How the Perception of Justice Affects the Level of Satisfaction. In International Journal of Economics & Business Administration. - Piraeus : International Strategic Management Association (ISMA). ISSN 2241-4754, 2021, vol. 9, no. 1, pp. 105-117 online.
  článok

  článok

 3. KITA, Pavol et al. Consumer Behaviour of Slovak Households in the Sphere of Organic Food in the Context of Sustainable Consumption. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In The Central European Business Review. - Praha : University of Economics Prague. ISSN 1805-4862, 2021, vol. 10, no. 1, pp. 1-17 online. APVV-16-0232, VEGA 1/0066/18.
  článok

  článok

 4. POLLÁK, František - MARKOVIČ, Peter - KONEČNÝ, Michal. Analysis of Selected Characteristics of E-Consumer Behavior of Czechs During the First Wave of the COVID-19 Pandemic. In 40th International Conference on Organizational Science Development. Values, Competencies and Changes in Organizations. 40th International Conference on Organizational Science Development : Values, Competencies and Changes in Organizations Conference Proceedings. - Maribor : University of Maribor Press, 2021. ISBN 978-961-286-442-2, pp. 801-813 online. VEGA 1/0240/20, VEGA 1/0140/21.
  článok

  článok

 5. GARASOVÁ, Petra. Postoj študentov k nákupu produktov šetrných k životnému prostrediu. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 1339-3081, 2021, roč. 14, č. 1, s. 30-37 online. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 6. HULA, Róbert. Neuroveda ako východisko pre neuromarketing a jeho implementáciu. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 1339-3081, 2021, roč. 14, č. 1, s. 38-48 online.
  článok

  článok

 7. REHÁK, Róbert. Aktuálny stav elektromobility v Slovenskej republike – postoj spotrebiteľov. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 1339-3081, 2021, roč. 14, č. 1, s. 94-109 online. VEGA 1/0046/20.
  článok

  článok

 8. DRÁBIK, Peter. Postoj spotrebiteľov k elektromobilite : habilitačná prednáška : odbor habilitačného a inauguračného konania: obchod a marketing v odbore ekonómia a manažment. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 83 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4810-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 9. MUCHOVÁ, Eva - DARMO, Ľubomír - LEŠKO, Peter. Základy ekonómie. Recenzenti: Ján Lisý, Dušan Stanek. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2021. [277 s.] [13,85 AH]. KEGA 035EU-4/2020. ISBN 978-80-7676-134-6.
 10. ČVIRIK, Marián - DZUROVÁ, Mária - ÖLVECZKÁ, Diana. Exploring the Attitude to Climate Change and Socio-Ecologically Responsible Consumption of the Slovaks. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 21th International Joint Conference, May 20 - 21, 2021, Prague, Czech Republic - Bratislava, Slovakia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4816-8. ISSN 2453-6113, pp. 10-22 online.
  článok

  článok