Výsledky vyhľadávania

 1. FÖLDEŠ, Richard - DŽAČÁR, Ľubomír. K výkladu vyžadujúcemu rozpis splátky spotrebiteľského úveru. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2018. ISSN 0032-6984, 2018, roč. 101, č. 3, s. 284-314.
  článok

  článok

 2. Zákon č. 431/2002 Z.z. z 18. júna 2002 o účtovníctve v znení ďalších zákonov ... a zákona č. 504/2009 Z.z. In MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2010. ISSN 1335-9568, 2010, roč. 17, č. 1-2, s. 246-279.
  článok

  článok

 3. Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb ... o správe daní a poplatkov. In MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2010. ISSN 1335-9568, 2010, roč. 17, č. 3-4, s. 223-319.
  článok

  článok

 4. Zákon č. 431/2002 Z.z. z 18. júna 2002 o účtovníctve ... In MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2009. ISSN 1335-9568, 2009, roč. 16, č. 1-2, s. 188-221.
  článok

  článok

 5. Úplné znenie novelizovaných ustanovení zákona o dani z príjmov, ktoré mení a dopĺňa zákon č. 60/2009 Z.z. (Protikrízové opatrenia). In MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2009. ISSN 1335-9568, 2009, roč. 16, č. 5-6, s. 26-51.
  článok

  článok

 6. Úplné znenie novelizovaných ustanovení zákona o účtovníctve, ktoré zmenil a doplnil zákon č. 61/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. In MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2009. ISSN 1335-9568, 2009, roč. 16, č. 5-6, s. 225-230.
  článok

  článok

 7. Zákon z 11. februára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní ... In MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2009. ISSN 1335-9568, 2009, roč. 16, č. 5-6, s. 425-439.
  článok

  článok

 8. Zákon č. 55/2009 Z.z. zo 17. februára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2008 Z.z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch ... In MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2009. ISSN 1335-9568, 2009, roč. 16, č. 5-6, s. 360-362.
  článok

  článok

 9. Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. z 28. januára o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z Registra trestov ... In MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2009. ISSN 1335-9568, 2009, roč. 16, č. 5-6, s. 379-404.
  článok

  článok

 10. Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. zo 6. mája 1992 o notároch a notárskej činnosti ... In MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2009. ISSN 1335-9568, 2009, roč. 16, č. 15-16, s. 365-408.
  článok

  článok