Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 746  
Vaša otázka: Heslá = "spracovanie dát"
 1. SÝKORA, Jozef. Osobné údaje v prostredí materských škôl. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1337-7523, 2022, roč. 15, č. 10, s. 18-21.
  článok

  článok

 2. UKROPEC, Anton. Záznamy o spracovateľských činnostiach. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1337-7523, 2022, roč. 15, č. 1, s. 19-22.
  článok

  článok

 3. UKROPEC, Anton. Zásada transparentnosti pri spracúvaní osobných údajov. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1337-7523, 2022, roč. 15, č. 6, s. 11-13.
  článok

  článok

 4. HRTÁNEK, Ladislav. Bezpečnostné opatrenia pri spracúvaní osobných údajov. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1337-7523, 2022, roč. 15, č. 7-8, s. 21-26.
  článok

  článok

 5. UKROPEC, Anton. Ochrana osobných údajov pri voľbách do samosprávy. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1337-7523, 2022, roč. 15, č. 9, s. 13-16.
  článok

  článok

 6. MIHALECH, Patrik. Interaktívna aplikácia na analýzu nezamestnanosti a počtu nezamestnaných podľa okresov SR v jazyku R pomocou balíkov shiny a leaflet. In Demografické udalosti spojené so vznikom, zánikom a zamestnanosťou podnikov v SR a EÚ : zborník vedeckých statí projektu VEGA 1/0561/21. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4993-6, s. 89-104. VEGA 1/0561/21.
  článok

  článok

 7. BLŠTÁKOVÁ, Jana - DĚDEČKOVÁ, Nina. Personnel Controlling Tools in the Era of Industry 4.0. In EDAMBA 2021. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2021 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4930-1, pp. 52-62 online. I-21-111-00.
  článok

  článok

 8. KOŠŤÁL, Igor. A Parallelization of Instance Methods of a .NET Application That Search for Required Structured Data Stored in a Skip List. - Registrovaný: Scopus. In Inter-Academia 2021. International Conference on Global Research and Education. Research and Education: Traditions and Innovations : Proceedings of the 19th International Conference on Global Research and Education (Inter-Academia 2021). - Singapore : Springer, 2022. ISBN 978-981-19-0378-6. ISSN 2367-3370, pp. 103-115 online.
  článok

  článok

 9. LUKÁČIKOVÁ, Adriana - LUKÁČIK, Martin - SZOMOLÁNYI, Karol. Úvod do ekonometrie s jazykom R. Recenzenti: Veronika Miťková, Marian Reiff, Kvetoslava Surmanová. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2022. 372 s. [28,27 AH]. ISBN 978-80-89962-91-4.
 10. BADURA, Peter - KALUSOVÁ, Lenka. Využitie kĺzavých priemerov v rámci inteligentných procesov v súčasnej priemyselnej revolúcii. In Dimenzia digitalizácie vo výrobe a logistike : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2022. ISBN 978-80-225-4980-6, s. 25-32 CD-ROM. VEGA 1/0375/20.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.