Výsledky vyhľadávania

 1. BONEK, Martin. Nové odpadové hospodárstvo. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 5, s. 89-237.
  článok

  článok


 2. MIKULCOVÁ, Katarína. Trendom je obehová ekonomika. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2017. ISSN 1335-2008, 2017, roč. 22, č. 2, s. 22-23.
  článok

  článok


 3. PEKÁR, Juraj. Technológia spracovania automobilového odpadu a životný cyklus automobilov. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : zborník [príspevkov] : mezinárodní vědecký seminář : 29. november - 1. december 2017 / 29. listopad - 1. prosinec 2017, Praha [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4455-9, s. 112-117 CD-ROM. VEGA 1/0351/17.
  článok

  článok


 4. ŠTOFOVÁ, Lenka. Materiálové a energetické zhodnotenie plastových obalov. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2016. ISSN 1335-7808, 2016, roč. 16, č. 11, s. 5-9.
  článok

  článok


 5. RAKOVSKÁ, Júlia. Hospodárenie s odpadmi v priemyselnom podniku. In Vplyv environmentálnych nástrojov na zvyšovanie konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikov - II. : zborník vedeckých statí Katedry manažmentu výroby a logistiky pri príležitosti Týždňa vedy a techniky 2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2016. ISBN 978-80-225-4342-2, s. 49-55 CD-ROM. VEGA 1/0305/15.
  článok

  článok


 6. JAŠKA, Juraj - JANKELOVÁ, Nadežda. Energy from bio-waste in Slovakia. In DOKBAT 2016. Conference. DOKBAT 2016 - 12th international conference for Ph.D. students and young researches : Zlín, 28.4.2016 [elektronický zdroj]. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of management and economics, 2016. ISBN 978-80-7454-592-4, p. 195-201 online.
  článok

  článok


 7. MARIANYI, Peter. Plast náš každodenný... kam s ním? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1339-2433, 2016, roč. 8, č. 11, s. 38-39.
  článok

  článok


 8. ANDREJOVSKÝ, Pavol. Vybrané problémy využívania marketingových nástrojov v oblasti odpadového hospodárstva. In Marketing a obchod v teórii a praxi. Vedecký workshop v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015. Marketing a obchod v teórii a praxi : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015 : [9. - 15. 11. 2015, Košice, Slovensko] [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2015. ISBN 978-80-225-4186-2, s. 8 CD-ROM. Abstrakt.
  článok

  článok


 9. JAŠKA, Juraj. Manažment spracovania bioodpadu v samosprávach. In Ekonomika, financie a manažment podniku IX. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4145-9, [S. 1-10] CD-ROM.
  článok

  článok


 10. HUDEC, Marián. Veľká odpadová revolúcia. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2014. ISSN 1336-9857, november 2014, roč. 8, č. 11, s. 15.
  článok

  článok