Výsledky vyhľadávania

 1. ZUBAĽOVÁ, Alena. Opodstatnenie zdanenia pri spravodlivom rozdeľovaní vytvorenej hodnoty z pohľadu Davida Ricarda. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2019. ISSN 1336-5711, 2019, roč. 16, č. 2, s. 1-7 online. VEGA 1/0215/18.
  článok

  článok

 2. KLABNÍKOVÁ, Klára. Zavedenie hodnotenia daňových subjektov indexom daňovej spoľahlivosti. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1335-7034, 2018, roč. 23, č. 7-8, s. 35-38.
  článok

  článok

 3. SABAYOVÁ, Mária. K otázkam „voluntary tax compliance“. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2018. ISSN 1339-5467, 2018, roč. 6, č. 1, s. 173-185.
  článok

  článok

 4. PAVELKA, Ľuboš. Návrat k rovnakej dani? In Pravda. - Bratislava : PEREX, 2016. ISSN 1335-4050, 7. marca 2016, roč. 26, č. 55, s. 34.
  článok

  článok

 5. ZUBAĽOVÁ, Alena. Funkcie daňových sadzieb v kontexte spravodlivého zdanenia. In Nové výzvy v oblasti verejných financií : [recenzovaný] zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4184-8, s. [1-5] CD-ROM.
  článok

  článok

 6. SIMONOVITS, A. Prospešno - penzijné vekové plány a redistribúcia vo verejných penzijných systémoch. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2015. ISSN 0015-1920, 2015, roč. 65, č. 5, s. 362-376.
  článok

  článok

 7. LÉNÁRTOVÁ, Gizela. Daňové systémy. Recenzenti: Elena Fetisovová, Rastislav Dopiriak. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 299 s. [17,89 AH]. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/HZBVxZGtpX> ISBN 978-80-225-4029-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 3, prezenčne 4]
 8. LÉNÁRTOVÁ, Gizela. Implementácia spravodlivosti zdanenia v systéme dôchodkových daní v EÚ. In Priebežné výsledky riešenia grantových úloh VEGA č. 1/0004/13 Aktuálne trendy a metódy vo finančnom riadení podnikov a ich vplyv na finančnú stabilitu podniku, VEGA č. 1/0064/13 Vplyv medzinárodného zdanenia a domáceho daňového systému na rozvoj podnikateľskej sféry SR, VEGA č. 1/0042/13 Dopad globálnej ekonomiky a vplyv konsolidácie verejných financií na finančné riadenie podnikateľských subjektov pôsobiacich v SR : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3957-9, s. 71-83. VEGA 1/0064/13.
  článok

  článok

 9. KOČKOVIČOVÁ, Jana. The Application of fairness in personal income tax in the Slovak Republic. In Financie a riziko 2014. Medzinárodná vedecká konferencia. Financie a riziko 2014 : zborník príspevkov zo XVI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : 24. - 25. november 2014, Bratislava, Slovensko : časť 2. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3992-0, s. 123-130 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. HÁJEK, Ladislav. Vybrané aspekty kauzality daňové incidence. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2013. ISSN 1212-3609, 2013, roč. 16, č. 4, s. 158-169.
  článok

  článok