Výsledky vyhľadávania

 1. SIRAKOVOVÁ, Eva. Group Size Effects in Public Good Game. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, pp. 451-460 online. VEGA 1/0239/19.
  článok

  článok

 2. VARIAN, Hal R. Intermediate Microeconomics with Calculus. 1st Edition. New York : W. W. Norton & Company, 2020. 762 s. ISBN 978-0-393-68993-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 3, prezenčne 0]
 3. HUDÁK, Matej. Finančno-ekonomická analýza vybraných digitálnych verejných priestorov na Slovensku. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XII.. International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XII. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from an 12. International Scientific Conference, September 16th – 18th, 2020 (Košice-Rajecké Teplice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4772-7, s. 114-115 online.
  článok

  článok

 4. SERVÁTKA, Maroš - ANGELOVSKI, Andrej - NEUGEBAUER, Tibor. Rank-Order Competition in the Voluntary Provision of Impure Public Goods. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Economic Inquiry. - Fountain Valley : Western Economic Association International. ISSN 1465-7295, 2019, vol. 57, no. 4, pp. 2163-2183.
  článok

  článok

 5. SEQUEIRA LOPEZ, Allan Jose. Teória hier a mechanizmus dobrovoľného príspevku. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : zborník príspevkov z mezinárodního vědeckého semináře, 28. – 30. listopad (november) 2018, Praha, Česko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4563-1, s. 186-191.
  článok

  článok

 6. MACHOŇ, Miloslav. Globální veřejný statek na příkladu Systému systémů globálního pozorování Země. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0572-3043, 2017, roč. 25, č. 3, s. 68-83.
  článok

  článok

 7. BALÁŽI, Peter. Elinor Ostrom a Oliver E. Williamson a ich prínos do dejín financií. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2016. ISSN 1339-5416, Január 2016, roč. 3, č. 1, s. 1-5 online.
  článok

  článok

 8. ADAMCOVÁ, Mária. Prieniky verejnej politiky a verejnej správy. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2016. ISSN 2453-9236, 2016, roč. 17, č. 1, s. 28-34.
  článok

  článok

 9. SÍBERT, Adam. Verejné statky v meste a ich vplyv na cenu nehnuteľností – empirické prístupy. In Veřejná správa 2016. mezinárodní vědecké konference. Veřejná správa 2016 : sborník příspěvků z 11. mezinárodní vědecké konference: Pardubice, 22. 9. 2016. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, 2016. ISBN 978-80-7560-041-7, s. 118-125. VEGA 1/0886/16.
  článok

  článok

 10. PARKIN, Michael. Economics. 12th ed. Harlow : PEARSON, 2016. 822 s. Always learning. ISBN 1-292-09461-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]