Výsledky vyhľadávania

 1. SEQUEIRA LOPEZ, Allan Jose. Teória hier a mechanizmus dobrovoľného príspevku. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : zborník príspevkov z mezinárodního vědeckého semináře, 28. – 30. listopad (november) 2018, Praha, Česko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4563-1, s. 186-191.
  článok

  článok

 2. MACHOŇ, Miloslav. Globální veřejný statek na příkladu Systému systémů globálního pozorování Země. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0572-3043, 2017, roč. 25, č. 3, s. 68-83.
  článok

  článok

 3. BALÁŽI, Peter. Elinor Ostrom a Oliver E. Williamson a ich prínos do dejín financií. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2016. ISSN 1339-5416, Január 2016, roč. 3, č. 1, s. 1-5 online.
  článok

  článok

 4. SÍBERT, Adam. Verejné statky v meste a ich vplyv na cenu nehnuteľností – empirické prístupy. In Veřejná správa 2016. mezinárodní vědecké konference. Veřejná správa 2016 : sborník příspěvků z 11. mezinárodní vědecké konference: Pardubice, 22. 9. 2016. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, 2016. ISBN 978-80-7560-041-7, s. 118-125. VEGA 1/0886/16.
  článok

  článok

 5. ADAMCOVÁ, Mária. Prieniky verejnej politiky a verejnej správy. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2016. ISSN 2453-9236, 2016, roč. 17, č. 1, s. 28-34.
  článok

  článok

 6. PARKIN, Michael. Economics. 12th ed. Harlow : PEARSON, 2016. 822 s. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/QsNxPeCIgQ> ISBN 978-1-292-09450-2. [Počet ex. : 10, z toho voľných 1, prezenčne 9]
 7. PARKIN, Michael. Economics. 12th ed. Harlow : PEARSON, 2016. 822 s. Always learning. ISBN 1-292-09461-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 8. ACEMOGLU, Daron - LAIBSON, David - LIST, John A. Microeconomics. global edition. Harlow : PEARSON, 2016. 483 s. Always learning. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/tZQtbfBPkL> ISBN 1-292-07957-6. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 4]
 9. FRANK, Robert H. - CARTWRIGHT, Edward. Microeconomics and behaviour. 2nd ed. London : McGraw-Hill Education, 2016. 602 s. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/xdTaSsPZKN> ISBN 978-0-0771-7408-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 10. Public goods and externalities : agri-environmental policy measures in selected OECD countries. Paris : OECD, 2015. 102 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/public-goods-and-externalities_9789264239821-en> ISBN 978-92-64-23979-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]