Výsledky vyhľadávania

 1. BURGER, Ivan. Ako si neodradiť tých najlepších? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2014. ISSN 1335-1729, 4/2014, roč. 19, zoš. 75, s. 24-25.
  článok

  článok


 2. TVARDZÍK, Jozef. Sebcov z nás vytvárajú zle nastavené pravidlá. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 28. septembra 2017, roč. 27, č. 39, s. 44-45.
  článok

  článok


 3. KOPČÍKOVÁ, Mária. 15 tipov, ako motivovať zamestnancov inak, ako peniazmi. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 11, s. 72.
  článok

  článok


 4. PAVELKA, Ľuboš. Fenomén firemnej nezodpovednosti a cesta k právnemu štátu. In Slovenský kapitalizmus a sociálna demokracia. - Bratislava : Karpaty-Infopress, 2017. ISBN 978-80-971256-8-4, s. 52-61.
  článok

  článok


 5. KVAŠŇÁK, Lukáš. Čo prináša Jaguar Land Rover. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 20. augusta 2015, roč. 25, č. 33, s. 20-22.
  článok

  článok


 6. ZÁVADSKÝ, Ján - HITKA, Miloš - POTKÁNY, Marek. Changes of employee motivation of Slovak enterprises due to global economic crisis. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2015. ISSN 1212-3609, 2015, roč. 18, č. 1, s. 57-66.
  článok

  článok


 7. DARMO, Ľubomír. Podpora vytvárania pracovných miest prostredníctvom investičných stimulov. In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015. Medzinárodná vedecká konferencia. Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015 : elektronický zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia : Veľký Meder, 14. a 15. máj 2015. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2015. ISBN 978-80-225-4078-0, s. 147-155 CD-ROM. VEGA 1/0409/14.
  článok

  článok


 8. TICHÝ, Miroslav. Zamestnanci a ich stimulovanie. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2014. ISSN 1337-060X, 2014, roč. 8, č. 10, s. 46-48.
  článok

  článok


 9. SITÁŠOVÁ, Jana. Riadenie výkonu obchodného personálu a jeho motivácia cez finančné stimuly. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2014. ISSN 1337-9313, 2014, roč. 6, č. 4, s. 65-73.
  článok

  článok


 10. SIBYLA, Pavel. Prečo Branson pristál v Litve. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2013. ISSN 1335-0684, 20. júna 2013, roč. 23, č. 24, s. 28-29.
  článok

  článok