Výsledky vyhľadávania

 1. PAKŠIOVÁ, Renáta. Dôležité povinnosti účtovných jednotiek ukladať a zverejňovať informácie v roku 2018. In Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : VERLAG DASHÖFER, 2018. ISSN 1336-5207, 26. marec 2018, roč. 15, č. 6, s. 2-3.
  článok

  článok


 2. AMELIO, Stefano - BATTISTINI, Claudio. CSR Trough the Internet: The Case of Italy. In European Scientific Journal : Peer-reviewed Mega Journal [elektronický zdroj]. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2018. ISSN 1857-7431, 2018, vol. 14, no. February, pp. 17-25.
  článok

  článok


 3. NOVOTOVÁ, Jitka. Facebook jako komunikační nástroj k budování loajality zákazníka. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2018. ISSN 1211-5622, 2018, roč. 28, č. 1, s. 16-18.
  článok

  článok


 4. KOLLÁROVÁ, Zuzana. Slováci v zdieľanej ekonomike. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 29. júna 2017, roč. 27, č. 26, s. 24-26.
  článok

  článok


 5. GAJDOŠÍK, Tomáš. Hotelový svet roku 2018. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2017. ISSN 1337-0545, 2017, roč. 11, č. zima, s. 24-28.
  článok

  článok


 6. ROMANOVÁ, Anita. Indicators of online marketing performance. In Modern marketing approaches and possibilitties of measuring their marketing performance II, 2017 : proceedings of scientific papers [elektronický zdroj]. - Brno : Munipress, 2017. ISBN 978-80-210-8867-2, s. 91-98 CD-ROM. VEGA 1/0546/15.
  článok

  článok


 7. BARTOŠ, Adam - JANČOVIČOVÁ, Monika. Využitie konkrétnych prvkov online marketingu v malých a stredných podnikoch. In MMK 2017. Mezinárodní vědecká konference. MMK 2017 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : ročník 8. : 18. - 20. prosince 2017, Hradec Králové, Česká republika : certifikovaná vědecká konference No. 2259661638 [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017. ISBN 978-80-87952-22-1, pp. 215-224 online. VEGA 1/0709/15.
  článok

  článok


 8. ČERVENKA, Peter. Google accelerated mobile pages. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2017 : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4444-3, s. 5-10 CD-ROM. VEGA 1/0178/14.
  článok

  článok


 9. HASAN, Jamal. Porovnanie internetových obchodov eBay a Amazon. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2017 : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4444-3, s. 11-22 CD-ROM.
  článok

  článok


 10. POTISKOVÁ, Ingrid. Postavenie informačných technológií v marketingovej komunikácii. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2017 : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4444-3, s. 72-76 CD-ROM.
  článok

  článok