Výsledky vyhľadávania

 1. ZÁBOJNÍK, Stanislav - BOROVSKÁ, Zuzana. Competitiveness of the Slovak Republic as a Determinant of Its Success in Third Country Markets. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences 2020 : The 20th International Scientific Conference. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2021. ISSN 2261-2424, pp. [1-10] online. VEGA 1/0777/20.
  článok

  článok

 2. GOGA, Marián. Guarantee Approach in Non-Cooperative N-Players Game. In Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XX. International Scientific Conference. Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XX : Proceedings of the International Scientific Conference: 27th May - 29th May 2020, Púchov, Slovakia. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-60-0, pp. 95-100. VEGA 1/0351/17, VEGA 1/0193/20.
  článok

  článok

 3. HLUŠKOVÁ, Tatiana. Vodík ako spôsob diverzifikácie energetických stratégií krajín. In Nové výzvy a súčasné problémy presadzovania zahraničnoobchodných záujmov EÚ ovplyvnené geopolitickými zmenami : (s implikáciami na ekonomiku SR). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4664-5, s. 80-90 online. VEGA 1/0546/17.
  článok

  článok

 4. Rethinking Innovation for a Sustainable Ocean Economy. Paris : OECD, 2019. 186 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/rethinking-innovation-for-a-sustainable-ocean-economy_9789264311053-en> ISBN 978-92-64-31104-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Multi-dimensional Review of Panama. Volume 3. From Analysis to Action. Paris : OECD, 2019. 57 s. OECD Development Pathways. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/multi-dimensional-review-of-panama_34075eca-en> ISBN 978-92-64-62820-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. NAVRÁTILOVÁ, Lenka - GIERTLIOVÁ, Blanka. The Strategic Documents Analysis in the Area of Bioeconomy. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, s. 349-358.
  článok

  článok

 7. Latin American Economic Outlook 2019 : Development in Transition. Paris : OECD ; Santiago : ECLAC ; Caracas : CAF ; Brussels : EU, 2019. 229 s. Latin American Economic Outlook. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/latin-american-economic-outlook-2019_g2g9ff18-en> ISBN 978-92-64-31375-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. KAŠŤÁKOVÁ, Elena. Teritoriálne stratégie vonkajších ekonomických vzťahov Slovenska pod vplyvom geopolitických zmien. In Nové výzvy a súčasné problémy presadzovania zahraničnoobchodných záujmov EÚ ovplyvnené geopolitickými zmenami : (s implikáciami na ekonomiku SR). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4664-5, s. 6-12 online. VEGA 1/0546/17.
  článok

  článok

 9. BALÁŽ, Peter - ZÁBOJNÍK, Stanislav - HARVÁNEK, Lukáš. China's Expansion in International Business : The Geopolitical Impact on the World Economy. Cham : Palgrave Macmillan/Springer Nature, 2019. 335 s. [16,75 AH]. Palgrave Macmillan Asian Business Series. ISBN 978-3-030-21911-6. ISSN 2661-8435. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. DOBROVIČ, Ján et al. Competitiveness Measurement in Terms of the Europe 2020 Strategy. - Registrovaný: Web of Science. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2018. ISSN 1804-1728, 2018, no. 4, s. 21-37. VEGA 1/0255/2016.
  článok

  článok