Výsledky vyhľadávania

 1. Euro na Slovensku oslavuje 10 rokov. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 2, s. 44-45.
  článok

  článok


 2. KOVÁČOVÁ, Jana - ŠTURC, Boris. Vplyv finančných kríz na strednodobú stratégiu MMF. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 1, s. 1-13 online. KEGA 030EU-4/2017, VEGA 1/0693/17.
  článok

  článok


 3. DRÁB, Ján - DUJAVA, Daniel. Impact of dollarization on channels of monetary policy. - Registrovaný: Web of Science. In Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU. International conference on currency, banking and international finance. Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU : proceedings of the 9th international conference on currency, banking and international finance : 20 and 21 september 2016, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4362-0, pp. 55-63. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok


 4. DRÁB, Ján - DUJAVA, Daniel. Impact of dollarization on channels of monetary policy. In Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU. International conference on currency, banking and international finance. 9th International conference on currency, banking and international finance : challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU : conference proceedings : 20 and 21 september 2016, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4284-5, s. [1-8] CD-ROM.
  článok

  článok


 5. KANDIR, Serkan Y. - ERISMIS, Ahmet - OZTURK, IIhan. Investigating exchange rate exposure of energy firms: evidence from Turkey. In Prague economic papers : a bimonthly journal of economic theory and policy. - Prague : University of Economics, 2015. ISSN 1210-0455, 2015, vol. 24, no. 6, s. 729-743.
  článok

  článok


 6. SVOBODOVÁ, Valéria - PULLMANOVÁ, Terézia. Možnosti barterového obchodovania pri prekonávaní hospodárskych porúch v období krízy. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2012 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3452-9, s. 690-699. VEGA 1/1057/12.
  článok

  článok


 7. BELKE, Ansgar - POLLEIT, Thorsten. Monetary economics in globalised financial markets. Berlin : Springer, 2010. 822 s. ISBN 978-3-642-14638-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 8. LENNEROVÁ, Ivana. Menová politika ECB v čase hospodárskej krízy. In Mena, bankovníctvo a finančné trhy 2009 : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Smolenice, 22.-23. október 2009. - Bratislava : [Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU], 2010. ISBN 978-80-225-2863-4, [S. 1-8].
  článok

  článok


 9. LENNEROVÁ, Ivana. Spory o menovú stratégiu ECB. In Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. ISBN 978-80-225-2822-1, s. [1-7].
  článok

  článok


 10. NEMEC, Marián. Úloha peňazí v menovej politike Európskej centrálnej banky. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2009. ISSN 0323-262X, 2009, roč. 38, č. 2, s. 147-162.
  článok

  článok