Výsledky vyhľadávania

 1. KOŠOVSKÁ, Iveta. Profit or loss in commercial companies and its allocation in the process of global harmonization. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Zuberec - Univerzitné stredisko UNIZA, 11. - 13. septembra 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4415-3, s. 83-87.
  článok

  článok


 2. ZÁBORSKÝ, Ján. Whistleblower: v Deutsche Bank vládla kriminálna kultúra. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 1. septembra 2016, roč. 26, č. 35, s. 46-48.
  článok

  článok


 3. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Rozdelenie zisku a vysporiadanie straty obchodných spoločností. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1335-7034, 2016, roč. 21, č. 5, s. 33-37.
  článok

  článok


 4. MATIJEK, Peter. Uberonomika či bublina. In Forbes. - Nitra : Barecz & Conrad Media, 2016. ISSN 1338-2527, 2016, roč. 6, č. September, s. 52.
  článok

  článok


 5. SOUČEK, Jiří - KUBÍČKOVÁ, Dana. Jak (ne)vymáhat pohledávky. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 915-923 CD-ROM.
  článok

  článok


 6. DRUTAROVSKÁ, Jana. Vybrané špecifiká a súčasné postavenie islamského finančného sektora. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1339-3502, 2016, roč. 11, č. 2, s. 37-47 online.
  článok

  článok


 7. SKLENKA, Miloš. Vplyv kurzových rozdielov na finančnú situáciu účtovnej jednotky. In Kreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky prostredníctvom nástrojov bilančnej politiky. Vedecká konferencia. Kreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky prostredníctvom nástrojov bilančnej politiky : zborník z vedeckej konferencie : Bratislava 21. apríl 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4244-9, s. 101-107. VEGA 1/0122/14 (2014-2016).
  článok

  článok


 8. ŠÍP, Roman - KORAUŠ, Antonín. Bezpečnosť online publikovania vydavateľsko-tlačiarenského komplexu. In Sustainability - Environment - Safety 2015. medzinárodná vedecká konferencia. Sustainability - Environment - Safety 2015 : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 4. decembra 2015 v Bratislave. - Žilina : STRIX, 2015. ISBN 978-80-89753-01-7, s. 179-183.
  článok

  článok


 9. PAKŠIOVÁ, Renáta. Majetková podstata a zisk v chápaní Luca Pacioliho. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : VIRT - vzdelávacie zariadenie EUBA, 8. - 10. septembra 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4134-3, s. 115-118. VEGA 1/0069/13.
  článok

  článok


 10. MINTÁL, Ján. Výsledok hospodárenia v s.r.o. a jeho vysporiadanie. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1335-1583, 2015, roč. 20, č. 10, s. 197-216.
  článok

  článok