Výsledky vyhľadávania

 1. DUBCOVÁ, Gabriela - MAJDÚCHOVÁ, Helena. New development of the social and solidarity economy in the SR. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 172-186 CD ROM. VEGA 1/0784/15 (50%), VEGA 1/0857/16 (50%).
  článok

  článok

 2. MAJDÚCHOVÁ, Helena - RYBÁROVÁ, Daniela. Social innovation – harnessing the potential of partnerships. Aut. Daniela Rybárová. - Registrovaný: Web of Science. In Financial management of firms and financial institutions. International scientific conference. Financial management of firms and financial institutions : proceedings : 10th international scientific conference : 7th - 8th september 2015, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical university of Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3865-6. ISSN 2336-162X, s. 694-701 CD-ROM. VEGA 1/0784/15 (100 %).
  článok

  článok

 3. VALACH, Matej. Reálna konvergencia Slovenska k EÚ a krajinám V4. In Hospodársko-politické aspekty dlhovej krízy v eurozóne a implikácie pre ekonomickú teóriu a hospodársku prax. Vedecký workshop. Hospodársko-politické aspekty dlhovej krízy v eurozóne a implikácie pre ekonomickú teóriu a hospodársku prax : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého workshopu k projektu VEGA č. 1/0477/13 pod záštitou dekana NHF EU v Bratislave : 9. január 2015 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4023-0, s. 81-85 CD-ROM. VEGA 1/0477/13.
  článok

  článok

 4. MOKRÁŠ, Luboš. Čína - jaká bude budoucnost druhé největší ekonomiky světa? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2015. ISSN 1212-4273, 2015, roč. 22, č. 9, s. 48-49.
  článok

  článok

 5. Varieties of capitalism : the institutional foundations of comparative advantage. Edited by: Peter A. Hall and David Soskice. Oxford : Oxford University Press, 2013. 540 s. ISBN 978-0-19-924775-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. SKIDELSKY, Robert. Stratený raj pracujúcich. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2013. ISSN 1337-9798, 2013, roč. 5, č. September-Október, s. 8-9. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0176944/GW009_0102013_lowres.pdf>
  článok

  článok

 7. STANĚK, Peter. Kriminalizácia ekonomiky. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2012. ISSN 1339-2271, 2012, roč. 13, č. 6, s. 9-11.
  článok

  článok

 8. PETŘÍČEK, Martin. Proč ještě kapitalismus nezanikl. In QUAERE 2012 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů : Hradec Králové, 14.-18. května 2012. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2012. ISBN 978-80-905243-0-9, s. 582-588.
  článok

  článok

 9. SEDLÁK, Mikuláš. Nová éra civilizácie - výzva na zmenu hospodárskeho poriadku. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa - rozvojové trendy - manažment a podnikanie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 10. november 2011. - Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011. ISBN 978-80-970802-1-1, s. 458-466.
  článok

  článok

 10. BORNER, Silvio. Švajčiarska inšpirácia alebo tajomstvo pokračujúceho úspechu : čo sa môžeme naučiť z porovnania historického vývoja ekonomík? In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. Marec, s. 10-12. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0111511/GW-03-2010-nahlad-final.pdf>
  článok

  článok