Výsledky vyhľadávania

 1. SCHLOSSBERGER, Otakar. Projekt SEPA a jeho implementace. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2016. ISSN 1212-4273, 2016, roč. 23, č. 8, s. 10-13.
  článok

  článok

 2. JANČÍKOVÁ, Eva. Medzinárodné zvyklosti a pravidlá pre dokumentárne akreditívy. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2016. ISSN 1335-5813, 2016, roč. 16, č. 1, s. 10-13.
  článok

  článok

 3. JANČÍKOVÁ, Eva. Národná legislatíva upravujúca dokumentárny akreditív. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2016. ISSN 1335-5813, 2016, roč. 16, č. 2, s. 21-25.
  článok

  článok

 4. SULEJMANI, Dagmar. Vznik kapitálového trhu únie. - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2015. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2015 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 16. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 3. - 4. december 2015. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2015. ISBN 978-80-225-4219-7, s. [661-667] CD-ROM.
  článok

  článok

 5. SEGALL, Mark - DAYES, Simon. Poskytování přeshraničních úvěrů na Ukrajinu - co zvážit a jak dál? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2014. ISSN 1212-4273, 2014, roč. 21, č. 3, s. 24-25.
  článok

  článok

 6. KALABIS, Zbyněk. Poznámky k možnosti přenosu čísel účtů mezi bankami. In Bankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2012. ISSN 1212-4273, 2012, roč. 19, č. 12, s. 23.
  článok

  článok

 7. SCHLOSSBERGER, Otakar. Používání IBAN a BIC u přeshraničních převodů. In Bankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2010. ISSN 1213-4273, 2010, roč. 18, č. 10, s. 22-23.
  článok

  článok

 8. GREGOVA, Jaroslava. Jednotné inkaso napříč Evropou. In Bankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2010. ISSN 1213-4273, 2010, roč. 18, č. 3, s. 14-15.
  článok

  článok

 9. POLOUČEK, Stanislav. Bankovnictví. Praha : C. H. Beck, 2006. 716 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 80-7179-462-7. [Počet ex. : 5, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 10. MUSA, Hussam. Vývoj systémov platobného styku v EÚ a v SR. In Finančný manažér : štvrťročník Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2004. ISSN 1335-5813, Jar 2004, roč. 5, č. 1, s. 38-41.
  článok

  článok