Výsledky vyhľadávania

 1. BIKÁR, Miloš - KMEŤKO, Miroslav. Medzinárodný finančný manažment : zbierka príkladov. Recenzenti: Anna Polednáková, Oľga Miková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 167 s. [7,51 AH]. VEGA 1/0007/16. ISBN 978-80-225-4425-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 0, prezenčne 3]

 2. KÚTNIK, Ľudovít. Sú záporné dolárové swapové spready novým štandardom? In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2016. ISSN 1335-0900, August 2016, roč. 24, č. 4, s. 15-21.
  článok

  článok


 3. PEREIRA DA SILVA, Paulo. Did investors seeking short exposure move to the CDS market after the 2011 short-sale bans in European financial stocks? In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2016. ISSN 0015-1920, 2016, roč. 66, č. 4, s. 322-353.
  článok

  článok


 4. TITZE, Miroslav. Swapové linky federálneho rezervného systému – medzinárodný veriteľ poslednej inštancie. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016. ISSN 0572-3043, 2016, roč. 24, č. 4, s. 3-23.
  článok

  článok


 5. BUZKOVÁ, Petra - KOPA, Miloš. On the reliability of a credit default swap contract during the EMU debt crisis. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2016. ISSN 0015-1920, 2016, roč. 66, č. 6, s. 510-538.
  článok

  článok


 6. KADEROVÁ, Andrea. MS Excel v optimalizácii dlhopisového portfólia. In Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo. Vedecká konferencia. Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo : [zborník príspevkov] : vedecká konferencia KMA FHI EU v Bratislave zameraná na vzdelávanie učiteľov študijného programu Aktuárstvo (2. ročník) : 29. júna - 1. júla 2016, vzdelávacie zariadenie EU v Bratislave vo Virte [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4305-7, s. [21-24].
  článok

  článok


 7. CHOVANCOVÁ, Božena et al. Finančné trhy : nástroje a transakcie. Recenzovali: Vladislav Pavlát, Ľuboš Pavelka. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 664 s. [35,25 AH]. Ekonómia, 583. ISBN 978-80-8168-330-5. [Počet ex. : 24, z toho voľných 1, prezenčne 3]

 8. PONECOVÁ, Gabriela. Exotické formy derivátových kontraktov ako možnosť dosiahnutia zisku prostredníctvom špekulácie. In Podnikové financie vo vede a praxi : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4093-3, s. 43-50. VEGA 1/0008/14.
  článok

  článok


 9. KOSOWSKI, Robert L. - NEFTCI, Salih N. Principles of financial engineering. 3rd ed. London : Academic Press, 2015. 874 s. ISBN 978-0-12-386968-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. STEINHAUSER, Dušan. Measuring the quality of the institutional environment through the development of prices of credit default swaps in times of economic disturbances. - Registrovaný: SCOPUS. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2015. ISSN 1810-4967, 2015, vol. 12, no. 4, pp. 98-105 online. VEGA 1/1057/12.
  článok

  článok