Výsledky vyhľadávania

 1. JESNÝ, Martin. Strieborná ekonomika potrebuje inovatívne riešenia. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2014. ISSN 1335-0684, 18. decembra 2014, roč. 24, č. 50-51.
  článok

  článok


 2. SODOMOVÁ, Eva. Jedna z foriem spolupráce slovenských a poľských štatistikov a ekonometrov. In Štatistické metódy v ekonómii : [abstrakty] : 6. odborný seminár : Trenčianske Teplice 27. - 29. 6. 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3499-4, s. 19.
  článok

  článok


 3. ŠAJGALÍKOVÁ, Helena. Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe II. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2008. ISSN 0323-262X, 2008, roč. 37, č. 4, s. 534-535.
  článok

  článok


 4. Forces shaping the EU : social science approaches to understanding the European Union. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2008. 265 s. ISBN 978-3-631-57401-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 5. ZVERKOVÁ, Soňa. Najviac konkurencieschopnou krajinou je Fínsko. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike. - Bratislava : Ecopress, 2004. ISSN 1335-4701, 28. apríla 2004, roč. 12, č. 81, s. 12.
  článok

  článok


 6. KALÁT, Karel. Zrcadlo, zrcadlo - jak je krásná kongresová turistika? In Marketing magazine. - Praha : Mladá fronta, 2004. ISSN 1211-7315, 2004, č. 2, s. 82-83.
  článok

  článok


 7. Literatura e cultura no Brasil. Warszawa : Centro de Estudos Latino-Americanos, 2002. 327 s. ISBN 83-89251-00-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 8. Procesos regionales y de formación territorial en América Latina. Warszawa : Centro de Estudos Latino-Americanos, 2002. 344 s. Estudios y materiales, 24. ISBN 83-89251-03-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 9. Reform of civil nuclear liability. Paris : OECD, 2000. 675 s. ISBN 92-64-05885-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 10. Global economic integration : opportunities and challenges : Jackson Hole, Wyoming : august 24-26, 2000. Kansas City : Federal Reserve Bank of Kansas City, [2000]. 348 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]