Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 239  
Vaša otázka: Heslá = "systém CRM"
 1. ČAKANIŠIN, Adrián. Využitie nástrojov Customer Relationship Management v podniku cestovného ruchu. In MERKÚR 2022. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2022 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-5013-0, pp. 29-38.
  článok

  článok

 2. ČAMBALÍKOVÁ, Andrea. Key Importance of CRM as a Tool for Creating Value. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 112-119 online. VEGA 1/0375/20 (50%), VEGA 1/0017/20 (50%). 1/0375/20, VEGA, Nová dimenzia rozvoja manažmentu výroby a logistiky pod vplyvom Industry 4.0 v podnikoch na Slovensku.
  článok

  článok

 3. GAJDOŠ, Jozef. Riadenie vzťahov so zákazníkmi. In Riešené projekty - vedecké problémy. Riešené projekty - vedecké problémy : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2020. ISBN 978-80-225-4745-1, s. 17-21 CD-ROM. VEGA 01/0555/21.
  článok

  článok

 4. PETROVIĆ, Marijana. Data Quality in Customer Relationship Management (CRM) – Literature Review. In Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2020. ISSN 2334-6191, 2020, vol. 25, no. 2, pp. 40-47.
  článok

  článok

 5. ČERNÝ, Matej. Najnovšie prístupy manažmentu IT v oblasti systémov na riadenie vzťahov so zákazníkmi. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 120-131 online. VEGA 1/0388/20. 1/0388/20, VEGA, Manažment IT v podnikoch v SR: medzinárodné štandardy a normy verzus individuálne podnikové procesy.
  článok

  článok

 6. ZAHRADNÍK, Peter. Trendy vo vývoji CRM systémov. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 628-634 online.
  článok

  článok

 7. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Support Options for Customer Relationship Management. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 1339-987X, 2017, roč. 15, č. 1, s. 5-16 online.
  článok

  článok

 8. KOTORA, Bohumír. Jak "logisticky" pochopit zákazníka. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 1-2, s. 44-46.
  článok

  článok

 9. ČAMBALÍKOVÁ, Andrea - SZABO, Ľuboslav. CRM ako nástroj inovatívneho manažmentu a jeho uplatňovanie v podnikoch na Slovensku. In Inovatívne prístupy v manažmente a ich vplyv na konkurencieschopnosť a úspešnosť podnikov v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. ISBN 978-80-7556-025-4, s. 61-67 CD-ROM. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok

 10. LESÁKOVÁ, Dagmar. The Impact of CRM Strategy on Business Outcomes. In Knowledge - economy - society : management in the face of contemporary challenges and dilemmas. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. ISBN 978-83-65907-12-7, pp. 265-271 online. VEGA 1/0224/15. 1/0224/15, VEGA, Spotrebiteľské správanie a osobná spotreba v podmienkach nezamestnanosti a relatívnej deprivácie nezamestnaných: implikácie pre decízne rozhodnutia a podnikateľskú prax.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.