Výsledky vyhľadávania

 1. KOTORA, Bohumír. Jak "logisticky" pochopit zákazníka. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 1-2, s. 44-46.
  článok

  článok

 2. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Support options for customer relationship management. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 1339-987X, 2017, roč. 15, č. 1, s. 5-16 online.
  článok

  článok

 3. ČAMBALÍKOVÁ, Andrea - SZABO, Ľuboslav. CRM ako nástroj inovatívneho manažmentu a jeho uplatňovanie v podnikoch na Slovensku. In Inovatívne prístupy v manažmente a ich vplyv na konkurencieschopnosť a úspešnosť podnikov v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. ISBN 978-80-7556-025-4, s. 61-67 CD-ROM. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok

 4. LESÁKOVÁ, Dagmar. The Impact of CRM strategy on business outcomes. In Knowledge - economy - society : management in the face of contemporary challenges and dilemmas. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. ISBN 978-83-65907-12-7, pp. 265-271 online. VEGA 1/0224/15.
  článok

  článok

 5. DANESHJO, Naqibullah. Marketing information – management system. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií. - Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2016. ISSN 1337-7094, 2016, č. 33, s. 16-19 online.
  článok

  článok

 6. ČIHOVSKÁ, Viera - YASHINA, M. Building relationships with customers – effective business concept for increasing customer satisfaction and customer retention. In Economics, management, law: socio-economic aspects of development : collection of scientific articles : [international scientific and practical conference : 29.1.2016, Roma, Italy]. - Roma : Edizioni Magi, 2016. ISBN 978-617-7214-17-4, pp. 190-198. KEGA 018 EU- 4/2014.
  článok

  článok

 7. PONIŠČIAKOVÁ, Oľga. Optimalizovanie riadenia vzťahov so zákazníkom. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 5, s. 76-77.
  článok

  článok

 8. KLUBICOVÁ, Martina. Čím bude žít recruitment v Česku v roce 2017? In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2016. ISSN 1212-690X, 2016, č. 12, s. 22.
  článok

  článok

 9. BACHMANN, Pavel - KANTOROVÁ, Kateřina. From customer orientation to social CRM. New insights from Central Europe. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2016. ISSN 1804-8048, 2016, č. 36, s. 29-41. Dostupné na : <https://download.upce.cz/fes/scipap/SciPap-D-36.pdf>
  článok

  článok

 10. GONTKOVIČOVÁ, Barbora. Využívanie koncepcie riadenia vzťahov so zákazníkmi v praxi. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód VIII. (2016) : zborník príspevkov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie : 5.-9.9.2016, Košice, Slovenská republika. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4275-3, s. 88-94 CD-ROM.
  článok

  článok