Výsledky vyhľadávania

 1. VETRECIN, Michal. Porovnanie nekomerčných patentových databáz. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. ISSN 1339-5564, 2020, roč. 24, č. 3, s. 6-16.
  článok

  článok

 2. HUDEC, Miroslav - POLAČEK, Patrik. Linguistically Summarizing and Visualizing Information from Data Warehouses. In SYM-OP-IS 2020. XLVII International Symposium on Operational Research. SYM-OP-IS 2020: XLVII Simpozijum o operacionim istraživanjima : Zbornik radova = Proceedings. - Belgrade : University of Belgrade, 2020. ISBN 978-86-7395-429-5, pp. 313-317. SGS SP2020/125.
  článok

  článok

 3. VUČETIĆ, Miljan - HUDEC, Miroslav - BOŽILOVIĆ, Boško. Fuzzy Functional Dependencies and Linguistic Interpretations Employed In knowledge Discovery Tasks from Relational Databases. In Engineering Applications of Artificial Intelligence : The International Journal of Intelligent Real-Time Automation. - Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V. ISSN 0952-1976, 2020, vol. 88, pp. 1-15 online.
  článok

  článok

 4. PARAJKA, Branislav. Možnosti aplikácie blockchain technológie pri vystavovaní pokladničných dokladov. In Virtuálne kryptosiete ako relevantný nástroj na elimináciu ekonomickej kriminality : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4782-6, s. 49-56 online. VEGA 1/0517/20.
  článok

  článok

 5. STANLEY, Renáta. Význam technológie blockchain. In Virtuálne kryptosiete ako relevantný nástroj na elimináciu ekonomickej kriminality : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4782-6, s. 57-64 online. VEGA 1/0517/20.
  článok

  článok

 6. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Spracovanie a interpretácia veľkých objemov dát. In MMK 2019. mezinárodní konference. MMK 2019 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky = International Masaryk Conference for PH.D. Students and Young Researchers. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISBN 978-80-87952-31-3, s. 1395-1400 online.
  článok

  článok

 7. HUDEC, Miroslav. A Method for Managing Sentiments by Linguistic Term Sets and Fuzzified Databases. In SYM-OP-IS 2019 : Proceedings = Zbornik radova. - Belgrade : University of Belgrade. Faculty of Organizational Sciences, 2019. ISBN 978-86-7680-363-7, pp. 485-490 online. VEGA 1/0466/19.
  článok

  článok

 8. VUČETIĆ, Miljan - HUDEC, Miroslav. A Fuzzy Query Engine for Suggesting the Products Based on Conformance and Asymmetric Conjunction. In Expert Systems with Applications : An International Journal. - Oxford : Pergamon Press. ISSN 1873-6793, 2018, vol. 101, pp. 143-158 online.
  článok

  článok

 9. Business Entities in the Face of Contemporary Economics. Reviewer: Ellena Shevtscova. 1st Edition. Bratislava : KARTPRINT, 2017. 133 s. ISBN 978-80-89553-45-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. HUDEC, Miroslav. Constraints and wishes in quantified queries merged by asymmetric conjunction. In ICFMsquare 2016. international conference. Fuzzy management methods : The Application of fuzzy logic for managerial decision making processes : latest research and case studies : proceedings [of the international conference on fuzzy management methods (ICFMsquare 2016): 29–30 September 2016, Fribourg, Switzerland]. - Cham : Springer International Publishing, 2017. ISBN 978-3-319-54047-4. ISSN 2196-4130, [Vol. 2017], pp. 25-34.
  článok

  článok