Výsledky vyhľadávania

 1. Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management in the Context of International Economic Integration : Collective Monograph. Edited by: Maksym Bezpartochnyi, Viktoriia Riashchenko, Nina Linde. 1st Edition. Riga : Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences, 2020. 295 s. ISBN 978-9984-774-27-5.
 2. BALOG, Lukáš. Ako zvládli burzy V4 koronakrízu? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1339-2433, 2020, roč. 12, č. 7-8, s. 6-7.
  článok

  článok

 3. BACULÁKOVÁ, Kristína. Creative Economy as a Driving Force of the Sustainable Economic System. In Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management in the Context of International Economic Integration : Collective Monograph. - Riga : Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences, 2020. ISBN 978-9984-774-27-5, pp. 139-148 online.
  článok

  článok

 4. HAJNIKOVÁ, Tatiana. Future Forms of Economic Systems. In QUAERE 2018. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2018 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 8 : 27.-29. června 2018, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISBN 978-80-87952-26-9, s. 354-362 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. MENG, Xu. The Function Analysis on the Establishment of Market-Assisted Mechanisms - Taking The Chamber of Commerce As an Example. In Business & IT : Scientific Reviewed Journal: vědecký recenzovaný časopis. - Praha : Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, 2018. ISSN 2570-7434, 2018, roč. 8, č. 1, s. 26-33.
  článok

  článok

 6. MORAVCOVÁ, Michala. The Impact of German Macroeconomic News on Emerging European Forex Markets. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2018. ISSN 1210-0455, 2018, vol. 27, no. 5, pp. 505–521.
  článok

  článok

 7. Transformational Processes the Development of Economic Systems in Conditions of Globalization: Scientific Bases, Mechanisms, Prospects. Scientific Council. Transformational Processes the Development of Economic Systems in Conditions of Globalization: Scientific Bases, Mechanisms, Prospects : Collective Monograph. Reviewers: Sevdalina Ilieva Dimitrova, Remigijus Kinderis. Riga : ISMA University, 2018. online 347 s. ISBN 978-9984-891-05-7. ISSN 1492-8965.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. HAJNIKOVÁ, Tatiana. Dizajn ekonomických systémov v 21.storočí. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 212-226 CD-ROM. VEGA 1/006/15.
  článok

  článok

 9. GLAZ'JEV, Sergej Jur'jevič. Bitva za liderstvo v XXI veke: Rossija - SŠA - Kitaj : sem' varijantov obozrimogo buduščego. Moskva : Knižnyj mir, 2017. 341 s. Izborskij klub. ISBN 978-5-9500332-1-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. PIOVARČIOVÁ, Veronika - ŠČEPÁNOVÁ, Petra. Vývojové trendy komparácie ekonomických systémov. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 0323-262X, 2016, roč. 45, č. 2, s. 222-242. VEGA 1/0409/14 "Trendy vo vývoji komparatívnych ekonomických systémov".
  článok

  článok