Výsledky vyhľadávania

 1. ŠANDOR, Filip - NAJDENÝ, Roman - GURŇÁK, Daniel. Aplikácia GIS v kontexte priestorovej analýzy zahraničnej politiky SR. In Geografické informácie : časopis Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2020. ISSN 1337-9453, 2020, roč. 24, č. 1, s. 19-29.
  článok

  článok

 2. KITA, Pavol et al. Spatial Data of Geographic Information System – a Localization Tool of Retail Units and Understanding of New Tendencies in Consumersʼ Demand. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 209-217 CD-ROM. APVV 16-0232, VEGA 1/0066/18, GREG 2016/2020.
  článok

  článok

 3. KRIŽAN, František - HENCELOVÁ, Petra - BILKOVÁ, Kristína. Ako často a ako dlho nakupujú spotrebitelia v nákupných centrách v Bratislave? Prístup koncentrických zón. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019) : sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia, 12.–14. června 2019, (Velké Bílovice , Česko). - Brno : Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9268-6, s. 314-322.
  článok

  článok

 4. KITA, Pavol et al. Geographic Information System as the Foundation of Support Decisions of Managers of Territorial Authorities and Businesses in Food Distribution. - Registrovaný vo: Web of Science. In The Poprad Economic and Management Forum 2019 : Conference Proceedings from International Scientific Conference. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2019. ISBN 978-80-561-0671-6, s. 166-174. VEGA 1/0066/18, APVV 16-0232, GREG 2016/2020.
  článok

  článok

 5. KITA, Jaroslav et al. Ľ Utilisation des big data en Slovaquie et le système d`information géographique. In Management & Gouvernance : Entreprises - Territoires - Sociétés. - Grenoble Cedex : Le Réseau des Pays du Groupe de Vysegrad. ISSN 2104-2438, 2019, nr. 22, p. 70-81. GREG 2011/2015, VEGA 1/0066/18, VEGA 1/0380/17.
  článok

  článok

 6. KITA, Jaroslav et al. Les Possibles utilisations des données spatiales dans le systeme d`information géographique. In Governance in the EU Member States in the Era of Big Data. PGV Network Conference. Governance in the EU Member States in the Era of Big Data : 25th PGV Network Conference, September 12th-13th, 2019, Bucharest. - Bucharest : Editura Economicã, 2019. ISBN 978-973-709-905-1, pp. 461-478. GREG 2011/2015, VEGA 1/0066/18, VEGA 1/0380/17.
  článok

  článok

 7. DANESHJO, Naqibullah - DUDÁŠ-PAJERSKÁ, Erika - DANISHJOO, Mirwajs. Energy Industry and Risk Management. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Quality – Access to Success. - Bucharest : Romanian Society for Quality Assurance. ISSN 2668-4861, 2019, vol. 20, no. 168, pp. 103-106 online.
  článok

  článok

 8. KITA, Jaroslav et al. Retail Environment in the Context of Defining Consumption Patterns on the Example of Slovakia. In Studia Ekonomiczne : Zeszyty naukowe Uniwersytetu ekonomicznego w Katowicach. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. ISSN 2083-8611, 2019, nr. 384, s. 38-50 online. APVV-16-0232.
  článok

  článok

 9. MIKLOŠÍK, Andrej - KUCHTA, Martin - VAŠKOVÁ, Linda. Informačné systémy marketingu : IKT v integrovanom marketingu. Recenzenti: Štefan Žák, Peter Murár. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 295 s. [19,19 AH]. ISBN 978-80-225-4514-3. [Počet ex. : 15, z toho voľných 5, prezenčne 3]
 10. BILKOVÁ, Kristína et al. Comparing two distance measures in the spatial mapping of food deserts: The case of Petržalka, Slovakia. In Moravian Geographical Reports : international, fully peer-reviewed journal. - Brno : The Czech Academy of Sciences. ISSN 1210-8812, 2017, vol. 25, no. 2, pp. 95-103.
  článok

  článok