Výsledky vyhľadávania

 1. SZMRECSÁNYI, Tomáš. Kombinácia čiarového a 2D kódu. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2020. ISSN 1214-4827, január-marec, roč. 17, č. 86, (2021.
  článok

  článok

 2. SZMRECSÁNYI, Tomáš. Hybridný model nakupovania prežije pandémiu. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2021. ISSN 1214-4827, júl-september, roč. 17, č. 88, (2021.
  článok

  článok

 3. Systémy logistiky. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : ATOZ Marketing Services. 6x ročne. ISSN 1214-4827. Dostupné na : www.systemylogistiky.sk
  časopis

  časopis

 4. SZMRECSÁNYI, Tomáš. Prichádza éra automatizácie a robotizácie logistiky v e-commerce. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2020. ISSN 1214-4827, júl-september, roč. 16, č. 84, (2020.
  článok

  článok

 5. SZMRECSÁNYI, Tomáš. Prichádza éra automatizácie potravinárskych skladov. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2020. ISSN 1214-4827, apríl-jún, roč. 16, č. 83, (2020.
  článok

  článok

 6. NOVOTNÝ, Radek. Unikátní soužití lidí s roboty. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 1-2, s. 34-37.
  článok

  článok

 7. JURÍK, Pavol. Softvérová podpora riadenia dodávateľských reťazcov a jej význam. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 1339-987X, 2019, roč. 17, č. 1, s. 5-13 online. VEGA 1/0373/18.
  článok

  článok

 8. SVITEK, Radovan et al. Návrh a hodnotenie logistického systému. In Fórum manažéra. - Trnava : VIVAEDUCA, 2019. ISSN 1339-9403, 2019, roč. 15, č. 1, s. 103-110.
  článok

  článok

 9. ORAVEC, Jozef. Plánovanie: Významné zníženie nákladov. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2018. ISSN [nemá], január-február 2018, roč. 14, č. 70, s. 32-33.
  článok

  článok

 10. TOMAN, Pavel. Hotový WMS, nebo na míru? In Logistika. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957, 2018, roč. 24, č. 12, s. 18-21.
  článok

  článok