Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 77  
Vaša otázka: Heslá = "systémy informačné organizácií"
 1. ROMANOVÁ, Anita. IT Governance and the Maturity Level of Strategic Alignment with IT. Reviewers: Ľuboslav Szabo, Rastislav Šupšák. 1st Edition. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019. 80 s. [4,31 AH]. VEGA 1/0436/17. ISBN 978-80-7598-662-7.
 2. KARKALÍKOVÁ, Marta - LACKOVÁ, Alica - HLAVATÝ, Ivan. Implementácia systémov manažérstva ako súčasť rozvoja organizácie. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 1339-3081, 2019, roč. 12, č. 1, s. 48-57 online. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 3. HAMRANOVÁ, Anna - TÖRÖKOVÁ, Anikó. Kritické faktory ovplyvňujúce IT Governance v podnikoch. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2019. ISSN 2454-1028, 2019, roč. 16, č. 1, s. 33-43 online. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok

 4. ČERVENÝ, Karel. Bez tvůrčích lidí toho firma moc nevymyslí. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2018. ISSN 0026-8720, 2018, roč. 53, č. 5, s. 54-55.
  článok

  článok

 5. KOKLES, Mojmír - ŠVEJDOVÁ, Natália. Intranet ako súčasť informačného systému organizácie. In Informačné technológie v znalostnej ekonomike : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4580-8, s. [1-11] CD-ROM. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok

 6. NOVÁKOVÁ, Barbora. Evidencia dochádzky je iba začiatok. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Mar 2017, č. 2-3, s. 54-55.
  článok

  článok

 7. JURÍK, Pavol. Prínosy a riziká cloud computingu. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 1339-987X, 2017, roč. 15, č. 2, s. 45-52 online.
  článok

  článok

 8. DROBNÝ, Michal. Podnikové IT riešenia uľahčujú výmenu a prístup k údajom. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2016. ISSN 1337-9798, 2016, roč. 8, č. Júl-August, s. 36.
  článok

  článok

 9. HARUMOVÁ, Anna. Nástroje a aplikácie business intelligence pri reportingu podniku. In Podnikové financie vo vede a praxi - 2016 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4308-8, s. 71-76. VEGA 1/006/15.
  článok

  článok

 10. HARUMOVÁ, Anna. Využitie business intelligence v podniku. In Podnikové financie vo vede a praxi - 2016 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4308-8, s. 83-89. VEGA 1/006/15.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.