Výsledky vyhľadávania

 1. BUBENÍČEK, Martin. Mít, či nemít ERP. In Logistika : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2015. ISSN 1211-0957, červenec-srpen 2015, roč. 21, č. 7/8, s. 25.
  článok

  článok

 2. NAŠČÁKOVÁ, Jana - GERGEĽOVÁ, Marcela. Smart grid/smart metering - trends introducing intelligent mettering systems in the conditions utility companies. In Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej : zarządzanie. - Częstochowa : Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014. ISSN 2083-1560, 2014, nr 13, s. 7-15.
  článok

  článok

 3. TRAXLER, Jiří. Efektívny retail a podnikový informačný systém. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : ECOPRESS, 2014. ISSN 1335-2008, 2014, roč. 19, č. 2, s. 20.
  článok

  článok

 4. KOCAN, Marek. Podnikové systémy. In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2012. ISSN 0026-8720, Březen 2012, roč. 47, č. 3, s. 56-58.
  článok

  článok

 5. TRAXLER, Jiří. Podpora logistických procesů v ERP systému. In Logistika : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2011. ISSN 1211-0957, říjen 2011, roč. 17, č. 10, s. 40-41.
  článok

  článok

 6. ČERNÝ, Josef - KRČEK, Michal. Řízené vychystávání v konvenčním skladu. In Logistika : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2011. ISSN 1211-0957, květen 2011, roč. 17, č. 5, s. 30-31.
  článok

  článok

 7. LICHNEROVÁ, Linda - DŽUBÁKOVÁ, Martina. Optimalizovanie a zefektívnenie procesného riadenia využitím IS. In Procesný manažment v rozvoji podnikov na Slovensku - I : zborník príspevkov z vedeckého seminára Katedry manažmentu výroby a logistiky (pri príležitosti Týždňa vedy) : Bratislava, november 2011. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2011. ISBN 978-80-225-3360-7, s. [1-9].
  článok

  článok

 8. VALUCH, Milan - JÁTY, Lukáš. Kontroling s využitím informačného systému riadenia. In Horizonty dopravy : veda - výskum - prax. - Žilina : Výskumný ústav dopravný, 2011. ISSN 1210-0978, 2011, roč. 19, č. 2, s.
  článok

  článok

 9. OLEXOVÁ, Cecília - STANKOVIČ, Lýdia. Aplikácie personálnych informačných systémov. In Faktory úspešnosti zavádzania a využívania Business Intelligence v riadení podnikov na Slovensku : zborník vedeckých prác, 2. vedecký worshop k riešeniu projektu VEGA č. 1/0350/10, Košice, 11.11.2011. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, s. r. o., 2011. ISBN 978-80-89383-14-6, s. [1-8]. VEGA 1/0350/10.
  článok

  článok

 10. POLJOVKA, Peter. Kvalita systémov manažérstva v podnikoch. In Ekonomika a manažment podnikov 2011 : [zborník] z medzinárodnej vedeckej konferencie : 4. - 5. októbra 2011, Zvolen [elektronický zdroj]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2011. ISBN 978-80-228-2284-8, s. 159-161.
  článok

  článok