Výsledky vyhľadávania

 1. LUPTÁK, Pavol. Kryptoanarchia – cesta k virtuálnym antištátom. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2016. ISSN 1337-9798, 2016, roč. 8, č. Apríl-máj, s. 36-39.
  článok

  článok

 2. ŠKVARČEKOVÁ, Oľga. Kybernetická bezpečnosť v podmienkach Európskej únie. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2013 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3662-2, s. 596-607, CD-ROM.
  článok

  článok

 3. URÍČEK, Juraj. Smery vývoja humanoidných robotov. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2010. ISSN 1335-5961, 2010, roč. 11, č. 3, s. 12-14. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0117399/PaI_2010_03.pdf>
  článok

  článok

 4. ŠKVARČEKOVÁ, Oľga. Informačná bezpečnosť - aktuálne hrozby. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom (ISiVS) 2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej v rámci podujatí k 70. výročiu založenia EU v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3069-9, s. 47-49.
  článok

  článok

 5. BÚCI, Ferdinand. Business Process Modeling - nástroj efektívneho riadenia podniku. In Finančný manažment a controlling v praxi : [odborný mesačník pre oblasť finančného riadenia]. - Bratislava : Iura Edition, 2009. ISSN 1337-7574, 2009, č. 12, s. 686-690.
  článok

  článok

 6. AUERBACH, Heiko. Internationales marketing-controlling : eine systemorientierte Betrachtung unter besonderer Berücksichtigung strategischer Entscheidungsprobleme. 1. Aufl. Stuttgart : M&P, 1994. 331 s. ISBN 3-476-46027-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]