Výsledky vyhľadávania

 1. TARČA, Alexander. Možnosti využitia ERP systémov. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2017. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2017 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 30.-31.3.2017 [elektronický zdroj]. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4383-5, s. 30 CD-ROM.
  článok

  článok


 2. PC revue : technologický magazín. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Digital Visions. 12x ročne. ISSN 1335-0226. Dostupné na : http://www.pcrevue.sk
  časopis

  časopis


 3. KAO, Chiang. Network data envelopment analysis : foundations and extensions. Cham : Springer, 2017. xv, 443 s. International series in operations research & management science, Volume 240. ISBN 978-3-319-31716-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 4. ČERNÝ, Matej. Zjednodušenie obstarávacieho procesu aplikačného softvéru. In Paradigmy informačného manažmentu : recenzovaný zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4347-7, s. [1-8] CD-ROM.
  článok

  článok


 5. FILANOVÁ, Jana. Mapovanie procesného modelu do Petriho sietí. In Paradigmy informačného manažmentu : recenzovaný zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4347-7, s. [1-14] CD-ROM. VEGA 1/0336/14.
  článok

  článok


 6. Človek sa dá oklamať oveľa jednoduchšie než zabezpečený prístroj. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1339-2433, 2016, roč. 8, č. 1-2, s. 12-14.
  článok

  článok


 7. KRŠJAK, Miroslav. Automatizované sledovanie práce a testovanie študentov v OS Linux. In Inovačný proces v e-learningu. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov [z 9.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 22. apríl 2015 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4076-6, [S. 1-4] CD-ROM.
  článok

  článok


 8. JURÍK, Pavol. Optimalizácia topologickej štruktúry distribuovaných systémov prostredníctvom alternatívnych prístupov : dizertačná práca. Školiteľ: Marián Goga. Bratislava, 2015. 91 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 9. KOKLES, Mojmír et al. Informatika I : zbierka úloh. Recenzenti: Peter Markovič, Peter Mesároš. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 205 s. [15,99 AH]. ISBN 978-80-225-4174-9. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 3]

 10. KOŠŤÁL, Igor. A .NET application searching for data in a log file of the KUKA industrial welding robot. In MECHATRONIKA 2014. international conference on mechatronics. MECHATRONIKA 2014 : proceedings of 16th international conference on mechatronics : Brno, December 3-5, 2014 [elektronický zdroj]. - Brno : Brno University of Technology, 2014. ISBN 978-80-214-4817-9, p. 656-661 CD-ROM. Dostupné na : <http://ieeexplore.ieee.org/document/7018338/>
  článok

  článok