Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 613  
Vaša otázka: Heslá = "systémy riadenia"
 1. DANESHJO, Naqibullah et al. Assessment of Environmental Performance and Development Sustainability of Systems Product. - Registrovaný: Scopus. In Ecological Engineering & Environmental Technology : [International Scientific Journal Widely looking up of Ecological and Technological Solutions Related to Environmental Engineering]. - Lublin : Polish Society of Ecological Engineering. ISSN 2719-7050, 2023, vol. 24, no. 3, pp. 192-200. KEGA 030EU- 4/2022, KEGA 019TUKE-4/2022.
  článok

  článok

 2. MAJERNÍK, Milan et al. Standardisation of the Social Responsibility System As a Tool for Business Sustainability. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Quality Innovation Prosperity. - Košice : Technická univerzita v Košiciach. ISSN 1335-1745, 2022, vol. 26, č. 2, pp. 39-54 online. KEGA 030EU-4/2022, KEGA 019TUKE-4/2022, KEGA 048ŽU-4/2022.
  článok

  článok

 3. Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science. Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad. 4x ročne. Dostupné na : <https://www.smjournal.rs/index.php/home> ISSN 2334-6191.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 4. SZMRECSÁNYI, Tomáš. Internet vecí optimalizuje náklady a zlepšuje flexibilitu. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2021. ISSN 1214-4827, apríl-jún, roč. 17, č. 87, (2021.
  článok

  článok

 5. BOBÁKOVÁ, Viktória. Vysoké školy v Pláne obnovy a odolnosti. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2021. ISSN 1335-7182, 2021, roč. 22, č. 2, s. 126-135.
  článok

  článok

 6. DANESHJO, Naqibullah et al. Integrated Management System and Corporate Risk Management. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Tem Journal: Technology, Education, Management, Informatics : Journal of the Association for Information Communication Technologies, Education and Science. - Novi Pazar : UIKTEN. ISSN 2217-8333, 2021, vol. 10, no. 4, pp. 1686‐1693 online. KEGA 032EU-4/2020, KEGA 002TUKE-4/2020.
  článok

  článok

 7. BLŠTÁKOVÁ, Jana. Systémy riadenia ľudských zdrojov v ére štvrtej priemyselnej revolúcie. In Kde sa nachádza a kam smeruje veda a výskum na Katedre manažmentu FPM EUBA I.. seminár. Kde sa nachádza a kam smeruje veda a výskum na Katedre manažmentu FPM EUBA I. : zborník abstraktov z vedecko-výskumného seminára. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4911-0, s. 7-8 online. VEGA 1/0412/19.
  článok

  článok

 8. PARSONS, Shane. Quality Management for Organizational Excellence. New York : Clanrye International, 2021. 193 s. ISBN 978-1-64726-089-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. CAGALA, Matúš - BABČANOVÁ, Dagmar - CHLPEKOVÁ, Andrea. Vytvorenie systému identifikácie kľúčových pracovných pozícií. In Fórum manažéra. - Trnava : VIVAEDUCA, 2021. ISSN 1339-9403, 2021, roč. 17, č. 2, s. 4-15.
  článok

  článok

 10. STN EN ISO 50001 : Systém energetického manažérstva : požiadavky s návodom na používanie (ISO 50001: 2018). Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2020. 56 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.