Výsledky vyhľadávania

 1. Transformational Processes the Development of Economic Systems in Conditions of Globalization: Scientific Bases, Mechanisms, Prospects. Scientific Council. Transformation Processes the Development of Economic Systems in Conditions of Globalization: Scientific Bases, Mechanisms, Prospects : Collective Monograph. Reviewers: Sevdalina Ilieva Dimitrova, Remigijus Kinderis. Riga : ISMA University, 2018. 347 s. ISBN 978-9984-891-04-0. ISSN 1877-0444.
  kniha

  kniha

 2. Transformational Processes the Development of Economic Systems in Conditions of Globalization: Scientific Bases, Mechanisms, Prospects. Scientific Council. Transformational Processes the Development of Economic Systems in Conditions of Globalization: Scientific Bases, Mechanisms, Prospects : Collective Monograph [elektronický zdroj]. Reviewers: Sevdalina Ilieva Dimitrova, Remigijus Kinderis. Riga : ISMA University, 2018. online 347 s. ISBN 978-9984-891-05-7. ISSN 1492-8965.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. NOVOTNÝ, Lukáš - MAŠKARINEC, Pavel. Evropská občanská iniciativa jako nástroj rozvoje občansko - politické participace pohledem konceptu struktury politických příležitostí. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2017. ISSN 0049-1225, 2017, roč. 49, č. 1, s. 81-108.
  článok

  článok

 4. FETAHU, Besnik. Challenges with poverty and unemployment: comparison of Austria with Western Balkan countries. In ERIS Journal: English edition of the Sociální práce/Sociálna práca/Czech and Slovak social work : reviewed scientific journal for fields of social work. - Brno : Association of Educators in Social Work ; Ostrava : European Research Institute for Social Work, 2016. ISSN 1213-6204, Winter 2016, vol. 16, no. 1, p. 35-45.
  článok

  článok

 5. KAČÍRKOVÁ, Eliška. The Schizophrenia of the socio-economic model of China. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2016. ISSN 1335-2741, 2016, roč. 19, č. 4, s. 156-172.
  článok

  článok

 6. Credit cooperative institutions in European countries. [S.l.] : Springer International Publishing, 2016. 444 s. Contributions to economics. ISBN 978-3-319-28783-6. ISSN 1431-1933. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. ŠKORVAGOVÁ, Simona - DRIENIKOVÁ, Kristína. Socioeconomic aspects of the EU competitiveness. - Registrovaný: SCOPUS. In Actual Problems of Economics : peer-reviewed journal. - Kiev : National Academy of Management, 2016. ISSN 1993-6788, 2016, no. 6, pp. 55-66.
  článok

  článok

 8. DOMONKOS, Tomáš - JÁNOŠOVÁ, Miroslava - OSTRIHOŇ, Filip. Was the growth in EU inclusive? In Inclusive growth and employment in Europe. International conference. Inclusive growth and employment in Europe : international conference proceedings : Bratislava, Slovakia, 3rd-4th November 2015. - Bratislava : Institute of economic research of Slovak Academy of Sciences, 2015. ISBN 987-80-7144-252-3, p. 23-45. APVV-0371-11.
  článok

  článok

 9. TURŇA, Ľubomír. Možnosti vzniku vlnovej odozvy sociálno-ekonomického prostredia ako dôsledok podnetu v nelineárnom modeli kontinua. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. ISSN 1339-987X, 2015, roč. 13, č. 2, s. 203-220 online.
  článok

  článok

 10. GALANSKÁ, Nina. Percepcie o migrácii a jej vplyv na ekonomický rast a pracovný trh. - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2015. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2015 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 16. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 3. - 4. december 2015. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2015. ISBN 978-80-225-4219-7, s. [277-283] CD-ROM. VEGA 1/0654/16.
  článok

  článok