Výsledky vyhľadávania

 1. DANESHJO, Naqibullah - MAREŠ, Albert - DUDÁŠ-PAJERSKÁ, Erika. Solving the Spatial Relationships in Manufacturing Systems. - Registrovaný: Web of Science. In Advances in Science and Technology Research Journal. - Lublin : Lublin University of Technology. ISSN 2299-8624, 2020, vol 14, no. 2, pp. 120-130 online. KEGA 026EU-4/2018, VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok

 2. BIELA, Alexandra. Automatizácia a robotizácia ako súčasť rozvojového manažmentu výroby. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 52-60 online. VEGA 1/0375/20.
  článok

  článok

 3. GUBOVÁ, Klaudia - BEDE, Krisztina. Implementácia inteligentných technológií vo výrobe a ich ekonomický dopad vo vybranej spoločnosti. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 220-228 online. VEGA 1/0388/20.
  článok

  článok

 4. BOSÁK, Martin et al. Increasing Effectiveness in Automotive Manufacturing. - Registrovaný: Scopus. In Quality – Access to Success. - Bucharest : Romanian Society for Quality Assurance. ISSN 2668-4861, 2020, vol. 21, no. 179, pp. 119-123 online.
  článok

  článok

 5. DANESHJO, Naqibullah. Methodological Procedures Applied to the Manufacturing Systems Design. - Registrovaný: Web of Science. In Advances in Science and Technology Research Journal. - Lublin : Lublin University of Technology. ISSN 2299-8624, 2020, vol. 14, no. 4, pp. 86-95 online. KEGA 026EU-4/2018, KEGA 032EU-4/2020.
  článok

  článok

 6. DANESHJO, Naqibullah. Innovative Approaches to Designing Production System Structures. In Interdisciplinarity in Theory and Practice : Journal for Presentation of Interdisciplinary Approaches in Various Fields. - Arad : Adoram, 2020. ISSN 2344-2409, 2020, no. 21, s. 11-16 online. KEGA 032EU4/2020.
  článok

  článok

 7. DANESHJO, Naqibullah et al. Methods and Procedures Applied to Design of Production Processes and Systems. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Tem Journal: Technology, Education, Management, Informatics : Journal of the Association for Information Communication Technologies, Education and Science. - Novi Pazar : UIKTEN. ISSN 2217-8333, 2020, vol. 9, no. 4, pp. 1435-1442 online. KEGA 032EU-4/2020, KEGA 002TUKE-4/2020.
  článok

  článok

 8. ISKRA, Mariusz. Production Planning and Production Management Based on the ERP II System. In Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development. International Scientific Conference. Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development : Proceedings of the 6th Annual International Scientific Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018), 17-19 May 2018, (Košice, Slovak Republic) and (Uzhhorod, Ukraine). - Leiden : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2019. ISBN 978-1-138-60415-5, pp. 91-93.
  článok

  článok

 9. BOSÁK, Martin - TARČA, Alexander. Zvýšenie efektívnosti v automobilovej výrobe. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2019. ISSN 1335-9746, 2019, roč. 18, č. 1, s. 33-48.
  článok

  článok

 10. DANESHJO, Naqibullah - NAŠČÁKOVÁ, Jana - DUDÁŠ-PAJERSKÁ, Erika. Methodological Procedures Applied to Manufacturing Systems Design. In Application of Computational Methods in Engineering Science : Monografie, Lublin, 2019. - Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2019. ISBN 978-83-7947-385-4, s. 125-133. VEGA 1/0251/17, KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok