Výsledky vyhľadávania

 1. RAJNOHA, Rastislav - LESNÍKOVÁ, Petra - KRAJČÍK, Vladimír. Influence of business performance measurement systems and corporate sustainability concept to overal business performance: "Save the planet and keep your performance". In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. ISSN 1212-3609, 2017, roč. 20, č. 1, pp. 111-128. VEGA 1/0537/16.
  článok

  článok

 2. CHAČATURIANOVÁ, Ivica. V živote vyhrávajú kompetentní. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 26. mája 2016, roč. 26, č. 21, s. 60-61.
  článok

  článok

 3. BELÁŇOVÁ, Benita. Vývoj informačnej bezpečnosti v Slovenskej republike – výsledky prieskumu 2006-2015. In Paradigmy informačného manažmentu : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4347-7, s. [1-10] CD-ROM. VEGA 1/0336/14.
  článok

  článok

 4. BANDZI, Adriana. Kybernetické riziko ako celoeurópska a globálna obava. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2016. ISSN 1335-1044, 2016, roč. 22, č. 1, s. 15-17, 19.
  článok

  článok

 5. BOLEK, Vladimír - TÖRÖKOVÁ, Anikó - KORČEK, František. Selected aspects of using text mining. - Registrovaný: Web of Science. In DIVAI 2016. International scientific conference. DIVAI 2016 - the 11th international scientific conference on Distance learning in applied informatics : conference proceedings : May 2-4, 2016 Štúrovo, Slovakia. - [Nitra] : Constantine the Philosopher University in Nitra, 2016. ISBN 978-80-7552-249-8. ISSN 2464-7470, s. 481-490. VEGA 1/0336/14.
  článok

  článok

 6. LIPTÁKOVÁ, Miriam. Druhy umelej inteligencie. In Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“. Medzinárodná vedecká konferencia. Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“ : zborník z [9.] medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. – 22. apríla 2016 v Poprade. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. ISBN 978-80-561-0369-2, s. 1193-1198 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. GREGOR, Milan - GREGOR, Tomáš. Adaptívne logistické systémy: Softvérové služby. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2016. ISSN 1339-2271, 2016, roč. 17, č. 3, s. 27-29.
  článok

  článok

 8. GREGOR, Michal - GREGOR, Milan. Aplikácia inteligentných rečových užívateľských rozhraní. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2015, 2015, roč. 16, č. 5-6, s. 51-56.
  článok

  článok

 9. GREGOR, Michal - GREGOR, Milan. Komponenty inteligentných rečových užívateľských rozhraní. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2015, 2015, roč. 16, č. 3, s. 48-52. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0205901/CEIT_ProIN_3_SK_2.pdf>
  článok

  článok

 10. MIKLOŠÍK, Andrej. Wiki as a first step in KMS implementation process. In Manažment znalostí - smerom k inovačnej excelentnosti. - [s.l. s.n.], 2011, október 2011, s. [1-2]. Dostupné na : <http://www.manazmentznalosti.eu/wiki-as-a-first-step-in-kms-implementation-process/>
  článok

  článok