Výsledky vyhľadávania

 1. WRITZ, Bill. Watch Out: Paternalism Is Taking Over Europe! In 4Liberty.eu Review [elektronický zdroj]. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2017. ISSN 2391-7083, 2018, no. 8, pp. 114-129.
  článok

  článok


 2. VÁLEK, Juraj. Osobitné ustanovenia pre tabakovú surovinu podľa zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. 5, s. 33-35.
  článok

  článok


 3. PETRÁŠOVÁ, Michaela. Toto sa nás týka! In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2017. ISSN 1335-2008, 2017, roč. 22, č. 1, s. 10-11.
  článok

  článok


 4. NIKAJ, Silda. Peer effects and youth smoking in the European global youth tobacco survey. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2017. ISSN 1213-2446, 2017, roč. 17, č. 3, pp. 219–238.
  článok

  článok


 5. GEŠKO, Martin. Tobacco tax and tobacco consumption in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In European financial systems 2017. International scientific conference. European financial systems 2017 : proceedings of the 14th international scientific conference : june 26 - 27, 2017, Brno, Czech Republic. - Brno : Masaryk University, 2017. ISBN 978-80-210-8610-4, pp. 148-154 online. VEGA 1/0776/16.
  článok

  článok


 6. Illicit trade: Converging criminal networks. Paris : OECD, 2016. 262 s. OECD reviews of risk management policies. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/charting-illicit-trade_9789264251847-en> ISBN 978-92-64-25183-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. VÁLEK, Juraj. Excise taxes on tobacco products and elimination of negative externalities. In New challenges in public finances 2016 : colection of scientific writings on tax policy [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4329-3, s. [1-8] CD-ROM. VEGA 1/0443/15.
  článok

  článok


 8. Health at a glance: Europe 2016 : state of health in the EU cycle. Paris : OECD, 2016. 199 s. Health at a glance: Europe. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-europe-2016_9789264265592-en> ISBN 978-92-64-26558-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. VÁLEK, Juraj. Oslobodenie od dane pri dovoze tovaru v osobnej batožine cestujúcich v roku 2015. In Online knižnica DPH profi [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1338-5313, 13.3.2015, [s. 1], [1,99 NS], online. Dostupné na : <http://www.dph.sk/33/oslobodenie-od-dane-pri-dovoze-tovaru-v-osobnej-batozine-cestujucich-v-roku-2015-uniqueiduchxzASYZNakR305SNRs3LErdng9xiGBT6QOQea68B8/?query=Oslobodenie+od+dane+pri+dovoze+tovaru+v+osobnej+bato%BEine+cestuj%FAcich+v+roku+2015&serp=1>
  článok

  článok


 10. HANZLÍČEK, Lukáš. Sortimentná politika v maloobchode a jej uplatňovanie vo vybranej spoločnosti. In MERKÚR 2015. International scientific conference for PhD. students and young scientists. MERKÚR 2015 : the proceedings of the international scientific conference for PhD. students and young scientists : Virt, December 3 - 4, 2015 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4179-4, s. 97-106 CD-ROM. VEGA 1/0134/14.
  článok

  článok