Výsledky vyhľadávania

  1. Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2019. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. 435 s. ISBN 978-80-8121-751-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2020. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. 90 s. Súborné publikácie. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR vo 4. štvrťroku 2019. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. 93 s. Súborné publikácie. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR vo 4. štvrťroku 2018. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2019. 93 s. Súborné publikácie. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2019. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2019. 93 s. Súborné publikácie. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 3. štvrťroku 2019. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2019. 93 s. Súborné publikácie. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  7. Munkaerőpiaci tükör 2018. Budapest : Közgazdaság-és Regionális Tudományi Kutatóközpont, 2019. 264 s. ISSN 1586-460X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  8. Energy, Transport and Environment Statistics : 2019 Edition. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. 218 s. Eurostat Statistical Books. ISBN 978-92-76-10970-9. ISSN 1725-4566. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  9. Japan Statistical Yearbook 2020. Tokyo : Statistics Bureau Ministry of Internal Affairs and Communications, 2019. 750 s. ISSN 0389-9004. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  10. EU Transport in Figures : Statistical Pocketbook 2019. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. 160 s. Mobility and transport. ISBN 978-92-76-03842-9. ISSN 1831-998X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]