Výsledky vyhľadávania

 1. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR vo 4. štvrťroku 2019. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. 93 s. Súborné publikácie. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2019. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. 435 s. ISBN 978-80-8121-751-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2020. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. 90 s. Súborné publikácie. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Munkaerőpiaci tükör 2019. Budapest : Közgazdaság-és Regionális Tudományi Kutatóközpont, 2020. 339 s. ISSN 1586-460X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  kniha

  kniha

 5. Japan Statistical Yearbook 2021. Tokyo : Statistics Bureau Ministry of Internal Affairs and Communications, 2020. 750 s. ISSN 0389-9004. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2020. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020. CD-ROM 663 s. ISBN 978-80-224-1859-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR vo 4. štvrťroku 2018. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2019. 93 s. Súborné publikácie. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2019. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2019. 90 s. Súborné publikácie. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2019. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2019. 93 s. Súborné publikácie. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. EU Energy in Figures : Statistical Pocketbook 2019. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. 260 s. ISBN 978-92-76-08819-6. ISSN 1977-4559. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]