Výsledky vyhľadávania

 1. SOBKOVÁ, Martina. Banky: údaje o klientech nesdílíme ani ZATÍM aktivně nehledáme. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 5, s. 36-37.
  článok

  článok

 2. KOVALČÍKOVÁ, Martina. Informácie zamestnávateľa - nakladanie s nimi. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 11, s. 64-66.
  článok

  článok

 3. HRVOĽOVÁ, Kristína. Švajčiarske bankové tajomstvo v kontexte FATCA a dohovoru OECD o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach. In Finančná a dlhová kríza a jej odraz na finančnom a realitnom trhu : elektronický recenzovaný zborník vedeckých statí zostavený v súvislosti s riešením vedeckých projektov PMVP I-13-102-00 a PMVP I-13-104-00. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3745-2, s. [1-8] CD-ROM. PMVP I-13-102-00.
  článok

  článok

 4. LUKÁČ, Milan. Ekonomický vývoj Švajčiarska v poslednej dekáde. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2011 : zborník príspevkov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Bratislava, 31. máj 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3271-6, s. 364-373.
  článok

  článok

 5. Austria : (reflecting the legal and regulatory framework as at June 2011). Phase 1. August 2011. Paris : OECD, 2011. 80 s. Global forum on transparency and exchange of information for tax purposes: peer reviews. ISBN 978-92-64-11771-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Belgium : (reflecting the legal and regulatory framework as at October 2010). Phase 1. April 2011. Paris : OECD, 2011. 75 s. Global forum on transparency and exchange of information for tax purposes: peer reviews. ISBN 978-92-64-10830-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Estonia : (reflecting the legal and regulatory framework as at January 2011). Phase 1. April 2011. Paris : OECD, 2011. 73 s. Global forum on transparency and exchange of information for tax purposes: peer reviews. ISBN 978-92-64-10874-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Mauritius : (reflecting the legal and regulatory framework as at August 2010). Combined: phase 1 + phase 2. January 2011. Paris : OECD, 2011. 103 s. Global forum on transparency and exchange of information for tax purposes: peer reviews. ISBN 978-92-64-09722-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. United States : (reflecting the legal and regulatory framework as at February 2011). Combined: phase 1 + phase 2. June 2011. Paris : OECD, 2011. 104 s. Global forum on transparency and exchange of information for tax purposes: peer reviews. ISBN 978-92-64-11505-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Switzerland : (reflecting the legal and regulatory framework as at March 2011). Phase 1. June 2011. Paris : OECD, 2011. 102 s. Global forum on transparency and exchange of information for tax purposes: peer reviews. ISBN 978-92-64-11465-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]